Elke universiteit is vrij om een eredoctoraat toe te kennen aan een persoon vanuit een eigen overwegingkeuze. Door het eredoctoraat in ontvangst te nemen van de Caribbean International University (CIU), komt premier Gerrit Schotte (MFK) echter meteen in een moeilijk dilemma terecht, namelijk dat van de schijn van belangenverstrengeling. Want de universiteit die de eretitel geeft, krijgt daar meestal iets voor terug.
Volgens de definitie duidt belangenverstrengeling op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het een of het andere belang in het geding komt.
Een paar jaar geleden had deze universiteit op advies van toenmalige gedeputeerde van Toerisme, Schotte, zich ingeschreven voor het verzorgen van trajecten van de Sociale Vormingsplicht voor kansarme jongeren (in het Spaans) voor 1,8 miljoen gulden. Hoewel dit door mijn interventie als minister van Onderwijs werd afgevoerd, heeft de toenmalige gedeputeerde van Economische Zaken daar heel lang over lopen protesteren. Een verzoek van de CIU om lokale erkenning te krijgen voor haar universiteit kon ook niet worden ingewilligd, omdat de wet dit niet toestaat. Er is een Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen (LUNA), sinds 16 april 2010 overgedragen aan Curaçao, die de UNA beschermt.
De CIU heeft echter vanuit de vrijheid van onderwijs in ons land het recht om zich als onderwijsinstelling hier te vestigen en het ‘bedrijf’ heeft sinds 2001 een vestigingsvergunning. In het verleden is die vestigingsvergunning ‘misbruikt’ als een bewijs van erkenning, zoals nog steeds blijkt uit de vage omschrijving op de website: ,,Somos una institución de educación superior registrada y autorizada por el Gobierno de las Antillas Holandesas desde el 7 de diciembre de 2001.”
De onderwijsinspectie heeft de CIU in het verleden al aangesproken toen bleek dat in advertenties gesteld werd dat de universiteit door de overheid van ons land erkend is. Nu onze minister-president met de bijbehorende ceremonie een eredoctoraat in ontvangst heeft genomen en het gebruikelijk is dat de universiteit ‘profijt’ krijgt van een dergelijk geste, zal onze jonge premier hard z’n best moeten doen om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Omayra Leeflang (ex-minister van Onderwijs en Cultuur voor PAR), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).