Gelezen het ingezonden stuk van Omayra Leeflang over ‘Manipulatie rond definitie Yu di Kòrsou’, wil ik stellen dat zowel de PAR als de huidige coalitie niet hebben nagedacht over de consequentie van het bepalen van de definitie van Yu di Kòrsou, goedgekeurd door het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao onder nummer 2001/35263.
De regering van het land Curaçao gebruikt deze definitie in de eerste zin van het regeerakkoord 2010-2014. Het eerste probleem hiermee is al dat niet genoemd wordt dat deze Yu di Kòrsou de Nederlandse nationaliteit heeft. Het volgende probleem is dat er wordt uitgegaan van een aantal stellingnamen die aan niemand zijn voorgelegd of men daaraan wel voldoet. De eerste stellingname is dat men Papiaments moet kunnen spreken en begrijpen. Dus zou iemand die deze taal niet kan spreken geen Yu di Kòrsou zijn. Ook is niet aangegeven over welk niveau begrijpen het gaat? Huis tuin en keuken Papiaments, lagere school of universitair niveau?
Zo kan je vraagtekens zetten bij elk van de zes stellingen. Het begint met de aanhef dat het geldt voor alle Yu di Kòrsou ook woonachtig buiten Curaçao, dus zou deze coalitie meteen moeten beginnen deze Yu di Kòrsou stemrecht te geven. Nee coalitie en oppositie, aan deze definitie hebben we niets. Kan ook dus juridisch niet gebruikt worden. In een eerder ingezonden stuk heb ik een aanzet gegeven voor een definitie waar we wel wat aan hebben, zie www.willemstadcuracao.com. Ook de PAR heeft de huidige discriminatie van Nederlanders hier woonachtig goedgekeurd. Lees al mijn punten hierover en vervolgens het verzoek om daar eens inhoudelijk op te reageren.
Mijn ideaal is een Nederlands paspoort waarin staat dat ik Yu di Kòrsou ben, laten we daar eens een oplossing voor vinden (voldoen we aan regel 3). Even ter zijde: Regering, waarom staat het regeerakkoord niet op www.curacao-gov.an? Laatste nieuws was van september.

Henk Pasman, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).