In het regeerakkoord doet de coalitie-Wiels/Schotte/Cooper een poging om de racistische blunder van minister van Onderwijs René Rosalia (Pueblo Soberano) te rechtvaardigen. Daarvoor verwijst de coalitie voor de definitie van de term ‘Yu di Kòsou’ naar het cultuurbeleids- en actieplan dat in 2002 door het toenmalige Bestuurscollege en de Eilandsraad werd geaccordeerd door de verantwoordelijke gedeputeerde, belast met Onderwijs, Sport en Cultuur indertijd, PAR-leider Emily de Jongh-Elhage. Daarmee hoopt de coalitie de zware kritiek vanuit de gemeenschap en ook afkomstig van de PAR te kunnen pareren.
Een kritische blik in het genoemde beleidsplan wijst echter uit dat het gebruik van de term ‘Yu di Kòrsou’ specifiek in de context van de nota is gebruikt. De auteur van de nota, René Rosalia, stelt ook heel nadrukkelijk dat de definitie voor ‘Yu di Kòrsou’ ten behoeve van zijn nota wordt gedefinieerd.
,,E yu-di-Kòrsou ku ta referí n’e den e plan di maneho akí ta korespondé ku sierto karakterístika.” In de nota wordt uiteengezet waarom de Afro-Curacaoënaar een lage eigenwaarde heeft en niet voldoende waardering heeft voor Afro-Curaçaose cultuuruitingen.
Elk zich respecterende maatschappij investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen. Om in die groepen te kunnen investeren, moeten ze wel geïdentificeerd kunnen worden. Daarom is het begrip ‘Yu di Kòrsou’ in de cultuurnota gedefinieerd.
Het is dan ook pure manipulatie dat de huidige coalitie deze definitie uit de cultuurbeleidsnota als blauwdruk in algemene zin in het regeerakkoord zet.
De definitie kan ook absoluut niet gebruikt worden in de zin van ‘burgerschap of nationaliteit met bepaalde rechten of voorrechten’, zoals bijvoorbeeld het arbeidsquotum in het initiatiefwetsontwerp van Pueblo Soberano. Zolang we deel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden is er maar één nationaliteit; ‘ongedeeld’ Nederlanderschap, een bevoegdheid van het Koninkrijk.
In Nederland gebruikt men ook de termen allochtoon en autochtoon, maar dit mag nooit officieel gebruikt worden om onderscheid te maken tussen Nederlanders. Ook het woord zigeuner bestaat om een bepaalde groep aan te duiden, maar wordt niet gebruikt in de context van nationaliteit. Het ongedeeld Nederlanderschap was het sterkste argument dat de PAR-regering heeft gebruikt tegen de ‘terugkeerregeling’.
Dat de coalitie-Wiels/Schotte/Cooper haar racistisch beleid wil voortzetten, is een keuze waarvoor ze de PAR-fractie in de Staten en de gemeenschap in alle zin zullen tegenkomen. De poging om de PAR te muilkorven met de manipulatie rond de definitie Yu di Kòrsou is dan ook een heilloze weg.

Omayra V.E. Leeflang (voormalig Statenlid en minister voor PAR), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).