Ik ben de kluts kwijt. Het nieuwe Regeerakkoord draagt de titel van ‘Pa un Kòrsou Soberano, Solidario i Sostenibel’. Het allereerste uitgangspunt voor het nieuwe land Curaçao is volgens het Regeerakkoord dus het streven naar onafhankelijkheid. Ik kan mij niet herinneren dat het volk daarvoor gekozen heeft maar het lijkt er sterk op dat het onze premier worst zal wezen dat PS-leider Wiels het voortouw neemt in de vormgeving van de inhoudelijke politiek zolang hijzelf als minister-president zich maar genoegzaam kan storten in de cosmetische geneugten die kleven aan het premierschap. Terwijl onze kersverse regeringsleider stad en land afreist naar volstrekt onbegrijpelijke bestemmingen maakt coalitiepartner Wiels van zijn afwezigheid en de daardoor ontstane bestuurloosheid gebruik om zijn wil despotisch door te drammen. Voor zover men meent dat Schotte überhaupt in staat zou zijn om Wiels in toom te houden geldt dat in ieder geval niet voor die momenten waarop het armzalige overblijfsel van het onthoofde MFK wederom aan de grillen van (over)donderaar Wiels wordt overgelaten. In een situatie waarin onze premier zodanig opgeslokt wordt door zijn egotripperij zal hij weinig oog hebben voor de overheersing van Wiels en het langzaam afglijden van ons nieuwe land richting bananenrepubliek. Wat is sedert 10-10-10 immers het resultaat? Een nietszeggend Regeerakkoord waarin behalve het omstreden onafhankelijkheidsstreven voornamelijk open deuren worden ingetrapt, een cultuurdiscriminerende minister van Onderwijs, internationaal gerenommeerde experts van eigen bodem die belachelijk worden gemaakt, een hoofd veiligheidsdienst die op non-actief wordt gesteld tijdens een screeningonderzoek van ministers, voor het eerst chaotische toestanden in het parlement en een Statenlid die meent met volkomen minachting voor alle vennootsschapsrechtelijke wetten te kunnen bepalen dat een directeur van een openbaar nutsbedrijf zijn biezen moet pakken. Dit is het niveau waarop wij ons thans begeven.
Als dit soort Latijns-Amerikaanse toestanden die de rechtsstatelijkheid van ons land in gevaar brengen, als de voorbode van onze onafhankelijkheid moeten worden beschouwd, maak de borst dan maar nat. Als premier Schotte nu eens minder tijd besteed aan opzichtige cosmetica en eindelijk het heft in eigen handen begint te nemen zoals een waarlijk minister-president betaamt, zal het onze brallende sociaal werker moeilijker vallen om het hele land steeds maar in gijzeling te houden. Laten wij hopen dat die tijd niet te lang op zich zal laten wachten.
George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).