In de krant zien we een luchtfoto van Saliña volledig onder water evenals Groot Davelaar en Zeelandia. Vraag is wat daarvan de oorzaak is? Uiteraard is er in korte tijd een enorme hoeveelheid water uit de hemel gekomen. Dit regenwater van deze wijken komt allemaal uit in beide binnenwateren ten oosten van de Rijkseenheid Boulevard. Deze binnenwateren zijn onderling verbonden met een paar buizen onder de Erieweg. Saliña is hiermede verbonden met buizen onder de Schotteweg Zuid tegenover de Sede van de PAR. Naast het nieuwe gebouw van Kooyman Techniek op de Schouwburgweg stroomt al het water van onder andere Zuikertuin dit binnenwater binnen. Deze binnenwateren zijn weer met duikers verbonden met de Annabaai op twee plaatsen onder de Rijkseenheid Boulevard bij de T-kruising bij de ‘Amstelfabriek’ en bij de Vrije Zone. Bij onder andere Digital World op Zeelandia is het water naar binnen gestroomd doordat het waterpeil van de binnenwateren met ten minste één meter gestegen is. Bij de PAR is een dag later met een dragliner het vuil van jaren weggehaald bij de desbetreffende duiker. De verbindingsduikers met de Annabaai hebben deze hoeveelheid niet kunnen verwerken. De vraag is nu waarom? Omdat de capaciteit hiervan te klein gedimensioneerd is of omdat ze gedeeltelijk dicht zaten, vanwege niet schoonmaken? Op de bijgaande foto’s zie je deze beide duikers, waarvan die bij het voormalige Amstelterrein ten minste voor 50 procent dicht zit, daar waar je vaak vissers ziet. Een waterpeil van een meter hoger dan normaal van deze binnenwateren zorgt voor een schade van tenminste 50 miljoen gulden. Deze meter vertegenwoordigt ongeveer 300.000 kubieke meter water. Deze hoeveelheid moet dus afgevoerd kunnen worden naar de Annabaai. Vraag is dus als de duikers allemaal schoon geweest waren of de capaciteit van afvoer hieraan voldaan zou hebben. Zo ja, dan moet er zo snel mogelijk schoon gemaakt worden en zo niet, dan moet ook de capaciteit verhoogd worden. Met en bedrag van een paar procenten van de geschatte schade kan dit vrij gemakkelijk opgelost worden. Ik neem aan dat geen van de bedrijven nog een keer in de toekomst met een onnodige waterschade geconfronteerd wil worden. Regenwaterhuishouding is politiek niet zichtbaar. Is dat misschien de achtergrond van deze schade? Voor onze wateringenieurs is het niet zo moeilijk aan te geven aan de regering en de betreffende instanties wat er moet gebeuren. Als er geen expert zijn, dan ken ik nog wel een water-expertise-land in het Koninkrijk dat kan helpen, doch met de wil elkander bij te staan.
Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).