Kandidaten die deel hebben genomen aan het examen naturalisatie, kregen voor het eerst officiële informatie omtrent het nieuwe naturalisatieproces. Zoals verwacht, kwam dit als een koude douche over hen heen. Aan de envelop met het examenresultaat, werd een ‘vodje’ geniet, met informatie van het Kabinet van de Gouverneur (KG). Daarop werd niet aangegeven bij wie men terechtkan voor nadere informatie en dat hier tot eind oktober mee gewacht moet worden. Heel begrijpelijk leidt zo’n semi-amateuristische zet van het KG tot een golf van verontwaardiging en gevoel van (machts)misbruik. Is het wellicht mogelijk dat KG met betrekking tot de naturalisatie de kluts kwijt is?
De informatie over de nieuwe naturalisatieprocedure is schandelijk. Het KG is nalatig, onzorgvuldig en begaat vele blunders. Kort geleden plaatste KG een advertentie die veel consternatie en verwarring heeft teweeggebracht in plaats van verheldering. Het KG heeft in de advertentie doelbewust nagelaten om geen contactgegevens te vermelden, waar additionele informatie ingewonnen kon worden. Verscheidene keren heb ik gebeld en bericht met contactgegevens achtergelaten. Men heeft helaas niet het fatsoen kunnen opbrengen om terug te bellen. De persoon in kwestie belast met naturalisatie is mevrouw Annemarie Klerken. Bij navraag is gebleken dat het KG bepaald heeft dat er per dag slechts één uur beschikbaar is voor naturalisatiekwestie. Het tijdstip wordt schijnbaar angstvallig strikt geheim gehouden voor derden. Het kan niet anders dan dat het KG een valse start heeft gemaakt.
Het KG is in mijn optie niet transparant. Over de kort geleden schijnbaar nieuwe wet wordt mondjesmaat informatie gegeven. Zo is niet van te voren duidelijk aangeven dat het huidige examen het laatste zal zijn waarbij de Nederlandse taal niet verplicht is. Dat is schijnbaar met voorbedachten rade gedaan. Alle relevante veranderingen zijn, naar mijn idee, angstvallig achter gehouden. Bij het ophalen van het examenresultaat eerste deel, heeft het KG middels het eerder vermelde ‘vodje’, woede en ontevredenheid bij de kandidaten teweeg gebracht. Overal ter wereld is het gebruikelijk dat na tijdige bekendmaking ook degenen die aanspraak maken op een zogenaamd herexamen, dat in de oude stijl mogen doen in een zogenoemde bezemklas.
Na het examen succesvol te hebben afgerond, heeft de kandidaat het recht om een certificaat te ontvangen. Dan pas is de kandidaat gerechtigd een verzoek in te dienen voor naturalisatie. Echter, plotseling en nu pas voor het eerst, wordt bekend gemaakt dat de geldigheid van álle uitgereikte certificaten per 1 januari 2011 komt te vervallen. Tot op heden zijn er kandidaten die nog steeds hun certificaat niet hebben ontvangen ondanks het feit dat ze het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Het KG is daarvan op de hoogte. De situatie wordt nog erger als op 18 november het eindresultaat van het naturalisatieexamen bekend wordt gemaakt. Op grond van ervaringen van vorige examens blijkt dat het 3 à 4 weken duurt voordat de daartoe gerechtigde instantie de certificaten uitreikt. Uiteraard kan je op je klompen aanvoelen dat er dan wederom problemen ontstaan.
Overigens zijn niet lang geleden de leges voor een naturalisatieverzoek een ‘beetje verhoogd’, van 564 gulden is het nu 1425 gulden. Uiteraard vormt dit een intergraal onderdeel van het ‘ontmoedigingsbeleid’ voor buitenlanders om Nederlander te worden. Voor een deel van de Antilliaanse jongeren heeft Nederlands reeds een zeer discutabel beleid, laat staan voor buitenlanders. Het KG kan zich echter niet zo maar achter Nederland verschuilen. Het KG dient aan te geven waarom nu pas informatie en dan nog selectief over het gewijzigd beleid gegeven wordt.

Rein Persaud, (Cursus coördinator Instituut Quality Project Guide Licentie en accreditatie voor het verzorgen van onder andere de naturalisatiecursus)


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).