Curaçao (120.000 inwoners) en Sint Maarten (32.000 inwoners), twee kleine eilandjes in de Cariben, worden op de magische datum 10-10-10 onafhankelijke gelijkwaardige landen met Nederland binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De gelijkwaardigheid wordt onder andere uitgedrukt in een eigen parlement, volkslied, vlag, en een Caribische gulden, de gemeenschappelijke munt. De personele unie van het staatshoofd blijft gehandhaafd en majesteit laat zich vertegenwoordigen door gouverneurs. Enkele zaken, zoals defensie en buitenlandse zaken werden gebombardeerd tot rijkstaken.
De nieuwe staatkundige situatie is nog wat onwennig voor de aan Nederlandse subsidie verslaafde bevolking en politici nu de economie het laat afweten. Toerisme liep in 2010 terug met 12 tot 17 procent. De Curaçaose olieraffinaderij lijdt al acht maanden een inkomstenverlies van één miljoen dollar per dag wegens technische problemen en alle handel en verkeer met het buurland, Venezuela, is door Chávez stilgelegd. Den Haag betaalt nog wel even 70 procent van de staatsschuld van de eilandjes af, voor ruim 1,7 miljard euro, omdat er geen enkel zicht op is dat ze dat zelf ooit zouden kunnen doen. Daarna moeten de autonome landjes hun eigen broek ophouden.
Na eindeloos getreuzel over een tiental jaren, vele rechtszaken wegens verstrengeling van belangen en ondeugdelijk bestuur is de hotelaccommodatie op Curaçao de laatste drie jaar gegroeid van nog geen 3.000 kamers naar ruim 4.000. Met de achteruitgang van het toerisme komt dat neer op een teruglopende bezettingsgraad naar ongeveer 60 procent of lager, tegen niet kostendekkende prijzen. De overheid staat geen ontslagen in de toeristensector toe, wat een financiële implosie na korte tijd onvermijdelijk maakt.
De nieuwe heersende politiek staat bol van populisme, gebrek aan bestuurlijke kennis en ervaring en vooral racisme. De nieuwe minister van welzijn heeft al aangekondigd dat er geen plaats zal zijn in het nieuwe landje voor minderheidsgroepen en andere dan Afro-Curaçaose cultuuruitingen. Een heftige aanval volgde op de resterende koninkrijksinstituten zoals het staatshoofd, dat vertegenwoordigd wordt door een gouverneur die op Bonaire is geboren. Ook het Openbaar Ministerie moest het ontgelden en pogingen tot het ontslaan van de PG hangen in de lucht.
Er is dus weinig reden voor vreugde op 10-10-10, niet voor de verarmende eilandbevolking en niet voor Nederland dat spoedig een nieuwe golf migranten/economische vluchtelingen kan verwachten.
Het voordeel van deze staatkundige vernieuwing is wellicht enige kosten- en tijdbesparing, als er ten minste deugdelijk bestuur komt. Wie weet, worden de slecht opgeleide nieuwe regeerders nog echte straatvechtertjes die meer voor de economie gaan betekenen dan de vakantievierende taaie Hollandse ambtenaren ooit hebben gedaan.

Jacob Gelt Dekker

Bovenstaande bijdrage van Jacob Gelt Dekker stond afgelopen weekeinde ook op de website van Luchtvaartnieuws.nl.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).