Fundashon prevenshon staat weer in het nieuws omdat deze stichting geen subsidie ontvangt van de overheid. Ik sluit daarbij niet uit dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en andere zorgverzekeraars ook moeten bijdragen om het werk van de Fundashon Prevenshon te ondersteunen. Preventie is trouwens ook voor hen van belang. Conform het nieuws in deze krant, heeft de stichting nog geen rode cent ontvangen van de door de overheid toegezegde 1,9 miljoen gulden voor 2017. Zij houden het hoofd boven water door leningen en bijdragen van vrienden.
‘It’s a shame’. Waar blijven de Statenleden, die enkele jaren terug zoveel lof hadden voor het werk van Fundashon Prevenshon? Mooie woorden en slijmerij in de vergadering van de Staten en veel druk uitgeoefend op de regering en de toenmalige minister Sigfried Victorina. De minister zegde reeds toe dat die financiële hulp zou komen. Vandaar dat ik in een ingezonden stuk toentertijd de motie van de Staten (wall to wall), een ‘non-motie’ noemde. In januari 2017 heeft de overheid de laatste tranche van 700.000 gulden van toentertijd op de rekening van de stichting gestort.
Daarna is iedereen gaan slapen. Ik heb in een ander ingezonden stuk vermeld dat preventief onderzoek voor wat betreft borstkanker, in het bijzonder bij jonge dames (jonger dan 45 jaar) waarbij zich in hun familie borstkanker voordoet, ten minste één keer in de drie jaar plaatsvindt. Dit zal natuurlijk ook de nodige meerkosten met zich meebrengen. Ik heb het nog niet over de preventie van baarmoederhalskanker, prostaatkanker en dikke darmkanker. De vorige premier (nu minister) en zijn kabinet hebben hun pijlen gericht op ‘de mens’. ‘Now they have to put their money where their mouth is’. Het moet zo zijn dat Fundashon Prevenshon duurzaam op financiële steun moet kunnen rekenen voor het werk dat daar verricht wordt. Dus op de begroting van de overheid dient rekening gehouden te worden met een bijdrage aan deze stichting. De stichting dient er ook rekening mee te houden dat de operationele kosten niet de pan uitrijzen. Desnoods zullen mogelijke bijdragen van Nederlandse en Europese fondsen aangeboord moeten worden.
Ik ben nog bezig met mijn onderzoek om na te gaan hoeveel keren borstkanker bij dames jonger dan 45 jaar is geconstateerd (ook op internationaal niveau). Hoeveel keren is er lokaal een BRCA-test gedaan bij dames, waarbij een familiehistorie bestaat met borstkanker? Het onderzoeksinstituut VIC moet deze gegevens kunnen publiceren. Een positieve BRCA-test geeft een redelijk hoog percentage kans dat bij die persoon borstkanker voor zou kunnen komen in de toekomst. Ik heb het gevoel dat vanwege de ‘centjes’ die erbij komen kijken, onze regering, medici en andere autoriteiten hier niet over willen praten. Elke gemiste kans ter voorkoming van kanker is één te veel.
Felix D. Pinedo,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).