De pop-up economie is een trend die afgelopen jaren dynamischer is geworden in de Verenigde Staten. De pop-up economie kan worden samengevat in één zin: het is altijd tijdelijk! Of het nu gaat om de uitvoering van lokale ambachten, of een kunstfestival of de branding van een internationaal merk, de pop-up economie is zeer succesvol. De pop-up economie manifesteert zich in drie basisvormen: 1) Pop-up shop, 2) Pop-up evenement en 3) Pop-up planning. Pop-up shop: in de particuliere sector heeft de pop-up economie zich gemanifesteerd in de vorm van tijdelijke detailhandel- en voedingsinstellingen, vaak bekend als pop-up winkels. De pop-up winkel heeft voor een beperkte tijd vaak een leeg winkelfront en kan de vorm hebben van een restaurant, kunstgalerij of winkel. Mobiele bedrijven, zoals voedselwagens (trùk di pan-concept), zijn ook een populaire manier voor mensen zonder een winkelfront om deel te nemen aan de pop-up economie. Dit soort pop-up is gunstig voor lokale ondernemers, artiesten en restaurateurs, en in de afgelopen jaren is het populair geworden onder nationale en internationale merken, zoals Uniqlo en Kate Spade. Pop-up evenement: festivals, concerten en markten bestaan al jaren, echter in de meeste gevallen worden deze soorten gebeurtenissen jaarlijks uitgevoerd met een vooraf bepaald thema en/of locatie. In de afgelopen jaren zijn vele overheden gestart met experimenten. In tegenstelling tot traditionele festivals, concerten of markten, is de pop-up evenement vaak een eenmalige gebeurtenis (zonder afwachting dat het een jaarlijkse traditie wordt). Bovendien worden pop-up evenementen vaak uitgevoerd met een klein budget, in ongebruikelijke en op niet-traditionele locaties. Dit gebeurt met de verwachting dat particuliere investeringen in het gebied later kunnen volgen.Lokale overheden experimenteren ook met het idee van ‘pop-up planning’. De tijdelijke aard van pop-ups biedt een goedkope manier voor lokale overheden om het publiek te betrekken, voordat tijdsintensieve veranderingsprocessen in gang worden gezet en/of grote kapitaalinvesteringen in infrastructuurprojecten of plaatsgebonden activiteiten worden uitgevoerd. Het vermogen om te variëren en in verscheidene manieren het ondernemingsrisico te reduceren heeft de pop-up economie tot een succesvolle formule gemaakt. Op Curaçao heeft men reeds ervaring met bepaalde eigen vormen. In de voedselketen kennen we al jaar en dag de ‘trùk di pan’. Maar dit concept is wel gebonden aan een vergunning. Vooral tijdens carnaval en Seú, tijdens specifieke afgebakende perioden in het jaar kennen wij diverse venters langs de weg die kant-en-klaar eten verkopen. Bij de entree van megacruiseschepen met toeristen in de St.  Annabaai zijn er hier en daar in de binnenstad wat extra kraampjes te zien. Maar het concept van ‘pop up economie’ is meer doorontwikkeld dan wat wij gewend zijn op Curaçao. De lokale overheid zou creatiever moeten omgaan met het introduceren van flexibelere vormen van pop-ups. Bijvoorbeeld door beter gebruik van leegstaande panden te stimuleren in Otrobanda of Punda of in andere delen van de binnenstad. De leegstaande panden zouden op een veel flexibelere manier ingezet kunnen worden voor tijdelijke sociaaleconomische, culturele en kunstactiviteiten zonder dat een hele rompslomp van een vergunningsprocedure doorlopen moet worden. Denk hier aan tijdelijke shops, kunstateliers en studio’s. Er dient wel een nieuwe balans gezocht te worden tussen vaste etablissementen en tijdelijke, door nieuwe fiscale regels te introduceren, die beide groepen evenveel fiscale voordelen oplevert. Er zou een verruiming van mogelijkheden gecreëerd moeten worden binnen de huidige nogal rigide standplaatsbeleid, waarbij alleen op bepaalde plaatsen en in specifieke tijdsperioden een pop-up (venter) kan staan. Ook de beperking dat alleen bepaalde producten door venters verkocht mag worden, die niet concurrerend mag zijn met die van permanente etablissementen dient verandert te worden.

Sharnon Isenia,

Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).