VPCO (Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs) zegt dat de Openbare Scholen (OS) bevoordeeld worden, doordat ze buiten het V&V-stelsel (Vergoeding- en Verantwoordingstelsel) om financiële bijdragen van de overheid krijgen. Omdat ik een paar jaar geleden meegewerkt heb aan een plan, waarbij alle fo-scholen (funderend onderwijs) behalve die van VPCO en RKCS (Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur) een netwerk zouden krijgen in het kader van het Plan Digitalisering Onderwijs, wil ik hier even iets over zeggen (voor zover het IT betreft). Ten eerste denk ik dat het V&V-stelsel bijgesteld moet worden, niet alleen vanwege hogere prijzen maar ook vanwege veranderende eisen aan het onderwijs. Ten tweede: grote schoolbesturen zoals RKCS en VPCO hebben meer (schaal)voordeel dan kleine, zoals EBG (Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente) of Scons (Stichting Christelijk Onderwijs New Song). Een voorbeeld: de kleine schoolbesturen kunnen vaak nog geen halve systeembeheerder betalen, de grote wel een stuk of zeven. In de praktijk komt het erop neer dat de kleine schoolbesturen helemaal geen systeembeheer hebben. In het Plan Digitalisering Onderwijs zouden alle scholen (openbaar en ‘klein’) op dezelfde manier ingericht worden, zodat er uniformiteit in beheer en apparatuur is. De volgende stap zou een voorstel zijn om de systeembeheerders van de openbare en ‘kleine’ besturen samen te voegen tot één groep van beheerders. Overigens, de systeembeheerders van de openbare scholen hebben geen goed gereedschap en niet eens een legale kopie van Microsoft Windows, en een laptop voor de systeembeheerders was bijna niet te realiseren. Bij de openbare scholen moet elke aanschaf (computers, software, digitaal bord) via een ingewikkelde en vooral langdurige procedure verlopen, en ook al werkt de administratieafdeling hard en proactief, in de praktijk is dit frustrerend. Een kapotte server die gerepareerd werd voor 66 gulden moet twee maanden wachten op betaling, twee maanden waarbij de school haar enige server kwijt is en alle lessen stilliggen (ik heb een aantal keren zelf maar betaald). Er is geen begroting, dus ook geen planning. Als een school in september een nieuwe computer nodig heeft, kan het best voorkomen dat de post ‘printerpapier’, waar zo’n beetje alle uitgaven voor IT onder vallen, al leeg is. Juist doordat de openbare scholen gekoppeld zijn aan de overheid, kunnen zij geen goede begroting opstellen, geen keuzes maken, geen beleid voeren. VPCO kan zelf bepalen - tot op zekere hoogte - hoe het de subsidie van de overheid besteedt, en daarnaast ook externe fondsen werven; de openbare scholen kunnen dat niet.

Ace Suares (voormalig programmamanager Digitalisering Onderwijs), Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).