Geachte mevrouw de minister,
In deze derde en (voorlopig) laatste open brief aan u leg ik graag het accent op het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor het funderend (fo) en speciaal onderwijs (so). Onder andere op basis van opvattingen van de Unesco is op Curaçao gekozen voor de moedertaal als instructietaal: Papiamentu. Goed lesmateriaal daarvoor ontwikkelen is een kostbare en geen gemakkelijke zaak. Daarom is de aanpak van ‘Wisdom of the Crowd’ misschien een uitdagende aanpak bij uitstek. Tussen lesgeven en lesmateriaal maken zit een groot verschil, met andere woorden: iemand die goed les kan geven hoeft nog niet goed lesmateriaal te kunnen maken. Maar veel leraren weten wel precies wat werkt en wat niet werkt, wat wel en wat niet nodig is. Als voorbeeld van zo’n aanpak noem ik u graag de Reisgids Digitaal Leermateriaal (www.ReisgidsDL.org). Op die onafhankelijke ideële webapp vinden leraren in het fo en so (én voortgezet onderwijs, vo) antwoord op drie vragen:
1. Ik zou meer met digitaal leermateriaal willen doen, maar waar vind je dat? (de bronnen);
2. En als ik dat digitaal leermateriaal heb, hoe doe ik dat in mijn klas/les? (de werkvormen);
3. En als ik zelf digitaal leermateriaal zou willen maken, hoe kan ik dat doen? (de tools).
Alle beschrijvingen van die bronnen, werkvormen en tools zijn belangeloos gemaakt door honderden leraren in Nederland, Vlaanderen, Suriname en ook van onze eilanden. Er is onder leraren zo veel expertise te vinden. Daarom mevrouw de minister, faciliteer die enthousiaste leraren en investeer in hen. Vraag en faciliteer alle betrokken onderwijsverantwoordelijke organisatie, waaronder RKCS, DOS en VPCO om gezamenlijk de handen ineen te slaan. Dat kan bij de meest voor de hand liggende organisatie centraal bij FMS (Fundashon Material pa Skol). En behalve centraal zou ook een optie kunnen zijn de ‘Mobiele Pop-Up Lesmateriaalfabriek’. Een bus, van alle digitale middelen voorzien, die alle scholen bezoekt, van Watamula tot Punto Kanon. Na een ronde langs de pakweg 140 scholen op het eiland is precies bekend waar de mensen zitten die capabel zijn en bereid zijn zich in te zetten voor de ontwikkeling van goed digitaal lesmateriaal. Koppel de oud(e)-leraar, die goed weet welke content nodig is aan de jonge leraar, die openstaat voor een digitale aanpak. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat veel relevante bedrijven (providers, IT-bedrijven, enz.) graag de financiën voor die Mobiele Pop-Up Lesmateriaalfabriek bij elkaar brengen. Kortom: docenten die centraal lesmateriaal ontwikkelen. Nog een voorbeeld: als kwartiermaker voor het Grassroots Curaçao-project (GrassrootsCuracao.com) hebben we samen op Curaçao die aanpak al bewezen. Daar zijn bijvoorbeeld 70 geweldige lesbrieven ontwikkeld door leraren hier op Curaçao zelf, uit het fo, so en vo. Het Grassroots Inspiratieboek kan overigens nog steeds door iedereen gratis gedownload worden. Ik kan mij nog goed uw enthousiaste reactie herinneren, toen wij het project aan u presenteerden in uw hoedanigheid van gedeputeerde van Onderwijs. Daarom, mevrouw de minister, ik denk dat het momentum er nu ligt om samen met uw nieuwe regering een grote stap voorwaarts te maken in het onderwijs op Curaçao, dat ons allemaal toch zéér na aan het hart ligt.

Louis Hilgers, Nederland

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).