De wereldtrein dendert door, of we het wel of niet willen weten en wel met of zonder jou.
Aan de stuurknuppel zit een mens, indien zelfrijdend, toch de mens als eindverantwoordelijke.
Af en toe denk ik weleens, samen met de beroemde Theilhard de Chardin, dat het ‘verschijnsel mens’ wellicht een ongelukkige schepping is geweest.
De Bijbel is hiervan een platform van hoe de mens het sinds het Paradijs heeft verknoeit. Maar,….
De Bijbel is eveneens het platvorm sinds de schepping hoe de op de mens lijkende oerschepper, die wij noemen Jahwe is God, de redding van mens en wereld als inherent basisuitgangspunt heeft.
Wie de deuren naar bovengenoemde spiritualiteit gesloten heeft en alleen en uitsluitend gelooft in lengte, breedte en hoogte zoekt andere alternatieven om het ‘lege gat’ (God weg) op te vullen.
Politiek: Ik zelf ben een ‘god’ in het diepst van mijn machtgedachten en ik zit op mijn troon. (herkent u dit ook?, is een citaat)
Economisch: Alhier op Curaçao en de wereld schep ik mijn eigen eeuwig leven.
Sociaal: De ‘rijken’ schermen zich af van de ‘armen’ en de ‘lastigen’. De wereld bestaat niet meer uit liefde.
Godsdienst: Totaal uiteengevallen, net als de politiek en dus ongeloofwaardig.
Daarom geloof ik wel in Gods belofte in deze Goede Week om de mens met zichzelf te verzoenen, door Jezus, de beloofde Messias, om de vicieuze cirkel van alle ongerechtigheid, zonde en oordeel te doorbreken. Zijn woorden aan het kruis: ‘Het is volbracht’ zijn goud waard. Jezus’ Opstanding het bewijs.
Wie die liefde omarmt zal het eeuwige leven hebben.
Ds. Jan Jonkman-em,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).