Voor de tweede keer in de jonge geschiedenis van het land Curaçao wordt de bevolking geconfronteerd met een regering die bezig is de eigen zakken te vullen, te liegen en bedriegen en bovendien niet schuwt integere ambtenaren te intimideren. Onder het mom van ‘de meerderheid bepaalt’ menen zij dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de minderheid en tonen daarmee aan de essentie van de parlementaire democratie niet te begrijpen. Dit overigens los van de vraag of die meerderheid in de Staten wel de meerderheid van de destijds uitgebrachte stemmen vertegenwoordigt, nu er zetelrovers van andere partijen deze gelegenheidsmeerderheid hebben helpen vormen. 
Velen in de Curaçaose samenleving, met name verstandige mensen die begrijpen wat dit kabinet voor schade aanricht aan de integriteit van Curaçao, het investeringsklimaat en de economie, maken zich ernstig zorgen over de poging van dit kabinet om de uitgeroepen verkiezingen van 28 april te frustreren. Toch valt het op dat organisaties als VBC, CHATA, KvK muisstil zijn. Terwijl dit toch wel hét moment is om een krachtig geluid van verzet te laten horen, dat diep doorklinkt tot in de vezels van deze gemeenschap. Kijken zij de kat uit de boom? 
Nee, dan gouverneur Lucille George-Wout, die zich overduidelijk niet laat intimideren door het marionettenkabinet-Pisas en juist blijk geeft van koel en doortastend optreden bij het verdedigen van de rechtsorde en de rechtstaat die momenteel zonder gêne met voeten wordt getreden. Zij verdient grote steun, die openlijk moeten worden bewezen. Ik roep iedereen van goede wil en zeker ook de eerdergenoemde organisaties, maar ook de Raad van Kerken en andere invloedrijke instellingen, op om in open brieven en advertenties nú hun steun te betuigen aan de gouverneur. Zíj staat op dit moment voor dit volk op de barricades en verdient het om zich gesteund te voelen door de samenleving die zij met hand en tand aan het verdedigen is. Hulde daarvoor, gouverneur!

David Serphos,
Yu di Kòrsou in Nederland
(nu even op Curaçao)

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).