Er was nogal wat commotie rond een Facebookpost van Stichting F.E.L.I.S., die gedeeld werd door ‘Mr. Ray Bass’ en overgenomen werd door het Nederlandse FunX en het Antilliaans Dagblad. FunX gaf de inhoud helaas niet helemaal goed weer, maar de strekking van het bericht komt erop neer dat zelfs in Curaçao lesmateriaal gebruikt wordt dat ‘etnocentrisch’ is. Dat wil zeggen dat de ‘eigen’ cultuur als maatstaf wordt gebruikt voor het aanleren van diversiteit. Helaas werd in dit geval lesmateriaal gebruikt dat geschreven is vanuit de ‘blanke’ of ‘Europide’ culturele identiteit. In het Plan Digitalisering Onderwijs Curaçao, dat reeds twee keer werd goedgekeurd door de Raad van Ministers tijdens het kabinet-Asjes, maar door PS-minister Irene Dick werd getorpedeerd, is 5 miljoen gulden opgenomen om digitaal lesmateriaal te maken dat recht doet aan onze etnische identiteit. Op vragen van de statenleden over dit digitale lesmateriaal antwoordde het ministerie van OWCS destijds: ,,[... Dat] wil zeggen dat er weinig tot geen leermiddelen beschikbaar zijn waarin de cultuur en geschiedenis van ons land een belangrijke factor is, of waar vanuit een Caribisch perspectief naar zaken gekeken wordt. Denk hierbij vooral aan de educatiegebieden Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Cultureel Artistieke Vorming, maar ook aan beeldmateriaal bij lezen en rekenen.” Het Plan Digitalisering (in de volksmond ‘One Laptop per Child’) voorziet dan ook in het aantrekken van een onderwijskundige die de leiding heeft over het samenstellen van (digitaal) lesmateriaal, ondersteund door een tiental ‘ICT-coördinatoren’ die in het veld ervaring hebben en vanuit de dagelijkse praktijk suggesties doen over het lesmateriaal. Een eerste stap is dan ook het inventariseren van het bestaande materiaal, zoals het door het NAAM (National Archeological Anthropological Memory Management) ontwikkelde ‘Tempu Tempu’ of ‘Krea Arte’ van Corry van Heijningen. Dit materiaal wordt helaas op weinig scholen (meer) gebruikt. Het digitaliseren van dit soort materiaal is goedkoop en kan binnen korte tijd gerealiseerd worden. En er is nog veel meer materiaal dat op korte termijn online gezet kan worden. Denk aan informatie van Carmabi, de artikelen over onze vogels en planten van Michelle da Costa Gomez en de prachtige natuurfoto’s van Bea Moedt en Carel de Haseth. Ook op het gebied van het Werelderfgoed (monumenten) is er een schat aan informatie en foto’s. Het idee dat elke docent over de vaardigheden beschikt om goed lesmateriaal te produceren, is al lang achterhaald. Maar onder leiding van een goede onderwijskundige en door participatie van een groep enthousiaste docenten kan er op korte termijn een grote inhaalslag plaatsvinden. Docenten kunnen dit materiaal makkelijk gebruiken, zelfs als niet elk kind een laptop en een internetverbinding heeft.
Ace Suares, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).