Geachte leden van de fracties van de MFK, KdNT, MP en zetelrover Dannawi met rugnummer 439, zetelrover Cijntje met rugnummer 246, zetelrover Braam met rugnummer 202 en zetelrover en tevens nationale hekkensluiter Leonora met rugnummer 85.
Tezamen vertegenwoordigt u in de Staten van Curaçao in het gunstigste geval slechts 39 procent van de bij de nationale parlementsverkiezing van 5 oktober 2016 uitgebrachte stemmen. Een absolute minderheid dus.
Praat dus niet over ‘de meerderheid’ want die vertegenwoordigt u niet en daar gaat het hier om, niet om het meetellen van de zeteltjes van 4 zetelrovers die tezamen nog niet goed genoeg waren om de kiesdeler van 3.762 stemmen te halen! En datzelfde geldt voor de overgrote meerderheid van uw fractieleden.
Wij, de 61 procent meerderheid van de op 5 oktober 2016 geldig uitgebrachte stemmen, keuren ten stelligste af uw alleen op de dictatuur van de minderheid gebaseerde motie in de Staten van afgelopen vrijdag, 3 maart 2017, om onze Statenverkiezing van 28 april aanstaande stop te doen zetten.
Wij, de 61 procent meerderheid, doen dat met een beroep op de inhoud van de door uw onwetende fractieleden ingeroepen internationale verdragen op grond waarvan u meent onze rechten op onze Statenverkiezing van 28 april te kunnen stoppen, te weten:
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, New York, 16-12-1966. Geldend van 11-03-1979 t/m heden. ,,Article 25. Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a)To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b)To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c)To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”
Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Parijs, 20-03-1952. Geldend van 01-11-1998 t/m heden.,, Article 3. Right to free elections. The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature.”
Uw incompetentie om tezamen een ‘interim-regering’ te vormen voor de komende drieënhalf jaar - onder de bezielende leiding van onze strafrechtelijk veroordeelde ex-premier die volgens het rapport van oud-rechter Huub Willems ons land Curaçao in 2010-2012 aan de rand van de financieel-economische afgrond heeft gebracht - is treffend weergegeven door uw beroep juist op deze twee artikelen om te trachten onze Statenverkiezingen van 28 april te stoppen.
Deze twee artikelen bevestigen namelijk het recht van de 61 procent meerderheid van de kiezers van 5 oktober 2016 op het doorgaan van onze Statenverkiezing van 28 april.
Met andere woorden: u allen weet niet waar u het over heeft!

Lex Gonzales, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).