Ik tracht al enkele jaren de discussies omtrent het niveau van het onderwijs op Curaçao te volgen. Helaas moet ik constateren dat men er niet in geslaagd is enige transparantie in de discussie te brengen wat betreft de visie op onderwijs. De vraag waar de beleidsbepalers vanaf 1954 waren geeft aan dat men niet thuis was. Ik sluit me volledig aan achter het gevoel van dhr. Jopie Hart. Ik doe er zelf wat stof tot nadenken bij met de vraag, of onze huidige beleidsbepalers zelf een visie op onderwijs hebben. Zo ja, mag het volk dit ook weten? Zo niet, doorbreek de hulpeloosheid en vraag om hulp daar waar de expertise te verkrijgen is. Waar dient ons onderwijs als basis op aan te sluiten wanneer het gaat om onze internationale handel en historie? We willen meedoen met de landen om ons heen maar krijgen als basis niet de juiste tools mee. We willen studeren in de regio maar beheersen de talen Spaans en Engels niet in voldoende mate. We willen in Nederland studeren maar beheersen de Nederlandse taal niet of nauwelijks. (In Nederland denkt men nog steeds dat iedere Antilliaan goed Nederlands spreekt.) Op vele terreinen zie je de tekortkomingen van slecht onderwijs op ons eiland. De nieuwe parlementariër zegt zich bewust te zijn van het belang van onderwijs, maar ik heb weinig hoop in het vervolg. Dat het een eerste prioriteit is, dient al jaren bekend te zijn voor de beleidsbepalers. Ons onderwijs moet een instrument zijn voor ontwikkeling van de talenten en van de persoonlijkheid van onze jongeren? Aan welke sport denkt hij? Daarentegen zijn er ook vele goede resultaten te noemen. De vele problemen waar wij nu mee te maken hebben op dit eiland is het resultaat van het effect van onderwijs in de breedte. Slechte basis biedt geen mogelijkheden tot verdere gewenste ontplooiing van het individu. Het onderwijs op dit eiland kan enkel effect hebben op individuele ontplooiing, wanneer onze beleidsbepalers de essentie van onderwijs begrijpen en weten te vertalen in consistent beleid.

(E)frem Gonet, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).