Het was erg opvallend dat gouverneur Lucille George-Wout in haar recentelijk gegeven kerstboodschap, met het thema van ‘Vertrouwen’, verklaarde dat het ‘niet gemakkelijk is te definiëren’ waarom het vertrouwen in onze democratie achteruitgaat. Maar hoewel het bekend is dat velen in onze gemeenschap ervan overtuigd zijn dat dat gebrek aan vertrouwen te wijten is aan het optreden van onze publieke vertegenwoordigers, ben ik het eens met onze gouverneur dat de werkelijke bron van dat gebrek gecompliceerder is en dieper ligt dan het optreden van onze vertegenwoordigers.
Aan enkele andere woorden uit haar boodschap, waarbij de gouverneur de wens uitsprak om ‘een fundering aan te brengen waarop vertrouwen gebouwd kan worden’, heb ik een uitdaging aan ons allen gevoeld om te denken over die betreurenswaardige situatie, en een poging te doen na te gaan wat gedaan kan worden om die te verbeteren.
Als Yu di Kòrsou wil ik die uitdaging graag accepteren en mijn contributie geven. Beginnende met de stelling te poneren dat de fundering die wij nodig hebben om meer vertrouwen te verkrijgen en ons democratisch gevoel beter te ervaren, niet één is die wij nu nieuw moeten gaan construeren, maar die reeds bestaat en die wij slechts dienen te verbeteren. Hoewel dat ‘slechts’ niet beschouwd dient te worden als iets eenvoudigs, aangezien in dat geval die verbetering reeds lang verwezenlijkt zou zijn.
De fundering waarover ik het heb, is die van ons politiek- en staatsbestel van de volkssoevereiniteit met parlementaire democratie binnen welk bestel de volkssoevereiniteit dient te fungeren als het anker van die fundering en zulks met inachtneming van de vorm waarin dat bestel binnen onze constitutie is ontworpen en georganiseerd.
Daartegenover is de werkelijkheid van ons politiek en staatkundig functioneren echter dat, terwijl dus de volkssoevereiniteit enerzijds het constitutieve anker van dat bestel vormt en dat inderdaad in onze constitutie is uitgewerkt, die volkssoevereiniteit anderzijds niet naar behoren is uitgewerkt en gerespecteerd wordt in het feitelijke functioneren van dat politieke/staatkundige bestel.
De gevolgen van die serieuze discrepantie tussen enerzijds de erkenning van en het verlenen van respect aan de constitutionele samenstelling uit de twee genoemde bestanddelen van de fundering van ons bestel, en anderzijds het feitelijke functioneren ervan hebben geresulteerd in genoemd serieus falen van ons vertrouwen in dat bestel en dientengevolge ook in de somtijds grove aantasting van onze levendige ervaring van de kwaliteit van onze democratie.
In de volgende bijdragen wil ik nader uitwijden over het hierboven gepresenteerde en bovendien zekere belangrijke aspecten van deze problematiek nader toelichten.

Elco Rosario, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).