De ontwerp-Landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao is door de Staten bijna unaniem aangenomen. Hiermee heeft de overheid de vernietiging van Oostpunt als natuurgebied en de voorgelegen koraalriffen gelegaliseerd.
Deze beslissing staat loodrecht op het begrip duurzame ontwikkeling dat door dezelfde overheid als uitgangspunt van haar beleid is aangenomen. Noch dhr. Maal, noch de (omgekochte?) overheid heeft de wetenschappelijke argumenten van Carmabi en andere internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten en de goed onderbouwde bezwaren van Defensa Ambiental en Amigu di Tera om Oostpunt niet op deze manier te ontwikkelen kunnen weerleggen.
De PNP, PAR, MAN en PS hebben pro forma als doekje voor het bloeden een motie aangenomen waarin een Milieueffectrapportage en een Cultureel-historische effectenrapportage worden afgedwongen voordat concrete projecten worden goedgekeurd. Natuurlijk weten zij ook al bij voorbaat wie de uitvoerders en uitslagen van deze rapportages betaalt en daarmee bepaalt. Als dat de ontwikkelaar of de overheid is, staat de uitslag al bij voorbaat vast.
Bovendien is de Drov als wettelijke overheidsdienst belast met controle in de laatste jaren (bewust?) uitgekleed zodat zij geen expertise, noch mankracht meer in huis heeft om haar werk op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
Mas klaro no kanta un gayo.

Chris Schmitz,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).