Het regeerakkoord is tot stand gebracht en is donderdag ondertekend. Maar er ontbreekt wel een cruciaal onderdeel daarin, namelijk de Grootschalige Industriële Ontwikkeling (GIO) van het achterland op Bullenbaai. Door deze GIO aan het regeerakkoord toe te voegen positioneert Curaçao zich sterker als partij tegenover al haar wederpartijen. Risk-based management is wat voor ons land een toegevoegde waarde zal scheppen tijdens de verschillende onderhandelingen. Bijvoorbeeld met de Grootschalige Industriële Ontwikkeling van het achterland op Bullenbaai (GIO) als fallback-mogelijkheid, stelt Curaçao zich smart op voor haar positie tijdens onderhandelingsronden. Als smart nation stellen wij ons tevens slimmer op om verder met minimale risico’s onze economische ontwikkeling ter hand te nemen, met betere resultaten dan in het geval van met één enkele grootschalige buitenlandse partner. Risicospreiding met een veelvoud van investeerders is het instrument bij uitstek voor verantwoord risk-management (risicobeheersing). Niemand kan nu al voorspellen wat op 1 januari 2020 de situatie op de oliemarkt zal zijn, maar het staat wel vast dat er nu al een wereldwijde verschuiving optreedt van de fossiele industrie naar duurzame energieopwekking. Het ligt dus voor de hand dat ook de vraag naar fossiele eindproducten geleidelijk aan zal dalen. Regeren is vooruitzien en de regering behoort dan ook met alle risicofactoren rekening te houden en het land in te dekken tegen de nadelige gevolgen daarvan. Dat kan door de GIO van de grond te tillen. Dat GIO-project staat geheel los van de modernisering van de raffinaderij, maar het kan wel dienen als vangnet door het scheppen van vervangende werkgelegenheid. Curaçao is een kleinschalige samenleving en de impact van banenverlies bij een enkel groot bedrijf is veel groter dan in de grote landen. Op Curaçao kennen wij geen sociaal fonds voor werkeloosheidsuitkeringen, dus er zou sprake kunnen zijn van een nationale ramp als de regering niet nu reeds maatregelen treft om dit op te vangen. Regeren is vooruitzien
Lissette Bor,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).