Het MDPT heeft onze twee grootste en beste nationale natuurlijke hulpbronnen verkwanseld aan een buitenlandse entiteit (GZE). Onze beste ‘national assets’ zijn de twee diepzeehavens te Schottegat en Bullenbaai. Terwijl het MDPT hier op Curaçao in paginagrote betaalde advertenties bekendmaakt dat GZE de Isla voor ons gaat moderniseren voor 3,4 miljard dollar en ons voorspiegelt hoeveel garanties GZE ons daartoe aanbiedt in de ondertekende HoA, tegelijkertijd maakt GZE zelf doodleuk in de wereldpers bekend dat ze op Bullenbaai een nieuwe raffinaderij gaan stichten. Dit impliceert dat ze de Isla niet gaan moderniseren. Dus al die mooie beloften zijn van nul en gener waarde. Ze hebben een spierinkje uitgegooid (modernisering) om de dikke vette kabeljauw (de Bullenbaai) te vangen. Het is het toppunt van naïviteit dat wij als zoete koek hebben geslikt dat GZE 3,5 miljard dollars zou spenderen aan de modernisering, bij welk bedrag inbegrepen is minstens 1 MILJARD aan saneringskosten van een milieuschade die niet door hunzelf veroorzaakt is? En dát, terwijl ze voor een fractie van die prijs een nieuwe raffinaderij op Bullenbaai zouden kunnen bouwen? Wij hebben ons met open ogen laten outsmarten. Wij moeten ons nooit meer afhankelijk maken van één enkele buitenlandse entiteit, die zelf ook afhankelijk is van omstandigheden die buiten diens eigen invloedssfeer liggen. Er is een werkbaar, haalbaar alternatief met de Grootschalige Industriële Ontwikkeling (GIO) van het achterland op Bullenbaai met een veelvoud van investeerders en een veelvoud van soorten industriële vestigingen, waardoor er risicospreiding kan worden bewerkstelligd.
Maar als GZE op het daartoe reeds aangewezen terreingedeelte dat domeingrond is en buiten de oil terminal valt, ook een nieuwe raffinaderij wil bouwen, is ook ons GIO ten dode opgeschreven. En dat is een project dat geheel buiten de modernisering staat en nooit onderdeel is geweest van de onderhandelingen met GZE. Die betroffen uitsluitend de modernisering van de Isla en de terminal.
Marguérite Nahar, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).