Het landsbelang van Mama Kòrsou afgewogen tegen het bedrijfsbelang van GZE,
Onze eigen natuurlijke hulpbronnen in eigen beheer exploiteren.
Landsbelang: met de uitvoering van het Alternatieve Plan zullen wij niet langer afhankelijk zijn van één enkele buitenlandse strategische partner, die zelf ook weer afhankelijk is van de ontwikkelingen op de internationale oliemarkt. Wij moeten onze eigen natuurlijke hulpbronnen in eigen beheer exploiteren, want alleen in dat geval zal het Alternatieve Plan op het achterland van Bullenbaai kans van slagen hebben. Met dat Alternatieve Plan kan er risicospreiding worden bewerkstelligd door de ontwikkeling daarvan met een veelvoud aan binnen- en buitenlandse participanten (meer spin-off voor de eigen belangengroepen in de samenleving en risicospreiding in het aanbod van werkgelegenheid). En met als gevolg tevens een diversificatie van de economie met diversiteit van producten en productieprocessen en vormen van dienstverlening die niet (uitsluitend) afhankelijk zijn van de olie-industrie. Ook voor de aannemers komt er risicospreiding want het aantal opdrachtgevers zal worden verveelvoudigd, ze zullen dan niet meer met zijn allen afhankelijk zijn van één enkele opdrachtgever, wat het geval zal zijn als de deal met GZE wordt geïmplementeerd.
Uiteindelijk zal er geen toegevoegde waarde voor de economie zijn uit de deal met GZE, vanwege de belastingfaciliteiten die er in beginsel reeds zijn toegezegd. De staatskas zal dus niet kunnen rekenen op grote belastingopbrengsten vanuit de deal. Ook verliezen wij het beheer en de exploitatiemogelijkheden over onze natuurlijke hulpbronnen. Bij het Alternatieve Plan is er niet één belastingfaciliteit toegezegd. En vanwege de noodzakelijke import van arbeidskrachten uit de regio en hooggeschoolde kenniswerkers uit China zal Curaçao in feite fungeren als werkverschaffing voor de regio en voor China. 
Het is kortzichtig om ervan uit te gaan dat een snelle toename van de bevolking van 150.000 zielen naar 250.000 zielen automatisch (dus enkel door die toename) de economie van Curaçao in gunstige zin zal beïnvloeden of in positieve zin doen groeien. Er moet een SWOT-analyse worden gemaakt over alle aspecten van de deal met GZE. De voordelen voor GZE moeten worden afgewogen tegen het verlies van de controle over de eigen natuurlijke hulpbronnen door Curaçao. En daarmee de controle over de eigen toekomstige economische ontwikkeling van Curaçao, want de veelomvattende ingreep in onze nationale economie door GZE met het in beheer nemen van onze gehele energieketen plus de financiële sector en diverse overheidsvennootschappen daarbij, heeft alle kenmerken van neokolonialisme. De tijd is nu aangebroken om het landsbelang van Mama Kòrsou voorop te stellen. Mama Kòrsou wil daadwerkelijk een duurzame toekomst voor haar kinderen. Een Kòrsou waar Mama trots op haar Yu di Kòrsou kan zijn.

Lissette Bor,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).