De concept-‘Heads of agreement’ tussen de regering van Curaçao, de Refineria di Kòrsou (RdK) en het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE) is een drie-partijen contract dat beoogt de drie betrokken partijen te binden. Maar de eerstgenoemde partij in het contract, zijnde het Land Curaçao, vertegenwoordigd door de demissionaire premier Whiteman, is niet bevoegd om in zijn hoedanigheid van ‘premier’, zelfs als niet-demissionaire premier, een overheids-nv te binden. Alleen in de vorm van een officieel aandeelhoudersbesluit, genomen conform de voorgeschreven besluitvormingsprocedures, kan de overheid een dergelijk besluit nemen.
Ook de Raad van Commissarissen (RvC) van RdK dient een statutair hiertoe voorgeschreven besluit te nemen. De ondertekening door de premier impliceert niet dat daarmee de RvC van diens eigen bevoegdheid en eigen verantwoordelijkheid is ontheven.
Het concept is voorzien van de kwalificatie , hetgeen op alle 17 pagina’s in de koptekst herhaald wordt. Hierdoor wordt door de premier als ondertekenaar namens het Land Curaçao, doelbewust de vereiste transparantie voor het sluiten van zo’n veelomvattende en belangrijke overeenkomst vermeden en voorkomen. Een overeenkomst met zulke verstrekkende gevolgen voor Curaçao en met een zodanig lange looptijd (40 jaar), mag niet in het geheim worden overtekend.
Een dergelijk contract moet (1) aan alle sociale partners worden voorgelegd, (2) moet in een openbare vergadering van het parlement besproken worden, (3) daarna door de voltallige Ministerraad beoordeeld en geëvalueerd worden, maar mag onder geen enkele voorwaarde stiekem door een demissionaire premier worden ondertekend en dan (misschien?) achteraf door de demissionaire regering geaccordeerd worden, zoals is gebeurd met het Memorandum of Understanding (MoU) dat hieraan ten grondslag ligt.
Dit is een heel vreemde en ongewone gang van zaken, vooral vanwege het feit dat er tussen heden en 31 december 2019 wanneer de huidige lease agreement met PdVSA afloopt, nog 37 volle maanden beschikbaar zijn om een eventuele ‘Heads of Agreement’ te ondertekenen. Vanwaar deze haast?
Marguérite Nahar,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).