We hadden in juli een afspraak gemaakt voor de afdeling Neurologie en kregen een datum en tijd toegewezen op 29 september. Onderweg daarnaartoe op 29 september werden we gebeld dat in verband met de ‘komende storm’ de afspraak verzet werd naar 21 oktober.
Goed, wat een afspraak met een neuroloog te maken heeft met een ‘komende storm’ was en is ons niet duidelijk.
Op 20 oktober werden we om 8.00 uur gebeld of we in plaats van de 21e vandaag konden komen. Oké, afspraak gemaakt voor 10.00 uur.
Om even voor 9.00 uur zijn we bij de poli en krijgen een nummer voor registratie. Er zijn nogal wat problemen met het systeem maar uiteindelijk zijn we even voor 10.00 uur op de betreffende afdeling, geven de verwijsbrief af en dan wordt het wachten. Om 10.45 uur maar eens vragen of de dokter er wel is want er worden geen patiënten opgeroepen.
De dokter is inderdaad niet aanwezig! Spoedgeval? Op de vraag waarom dat niet tegen de wachtenden verteld wordt komt geen reactie.
Tijdens het gesprek krijgt de assistente een telefoontje en vertelt dat de dokter er over een half uur wel zal zijn. Op onze vraag hoe lang er dan nog gewacht moet worden als ze er is, krijgen wij geen antwoord.
Er zijn nog meer dingen te doen dan te gaan zitten wachten en we vertellen de dame dat we helaas weg moeten. Als antwoord krijgen we te horen dat we een nieuwe afspraak kunnen maken voor medio januari 2017!!!
Via de social media (onder andere klaagmuur) krijgen we te lezen dat de betreffende specialist met vakantie gaat en pas in januari terug is!
Ja, Curaçao moet het dus doen met slechts 1 neuroloog? Wanneer neemt de directie van het Sehos nu eens maatregelen om in een behoefte te voorzien? Het tekort aan neurologen is jammer genoeg niet alleen een probleem van nu maar dit is al jaren zo. Je gaat je afvragen of het onwil is of is het het beschermen van heilige huisjes?
Het gaat wel ten koste van patiënten die niet voor niets naar een neuroloog verwezen worden. Daarnaast is er nog een probleem wat betreft de taal. Hoe kan een Spaanstalige arts een patiënt duidelijk maken wat zijn/haar diagnose is? Niet iedereen begrijpt het medisch jargon, ook al wordt dat eventueel in het Engels verteld.
Er zullen dus waarschijnlijk nog meer uitzendingen naar het buitenland plaats gaan vinden. De SVB zal daar wel blij mee zij. Ach het gaat toch ten koste van de belastingbetaler.
We zouden de artsen dringend willen vragen hun personeel beter te gaan instrueren en zich te houden aan de gemaakte afspraken. Als er spoedgevallen tussenkomen laat dit de wachtende weten! Niemand heeft daar een probleem mee maar het is frustrerend als je uren moet wachten zonder dat men de nodige info krijgt. Ook voor vele patiënten is tijd geld.

Naam en adres bij de redactie bekend

Noot van de redactie: het Sint Elisabeth Hospitaal laat in een reactie weten dat op dit moment vier neurologen in dienst zijn van het ziekenhuis (dr. Jaramillo, dr. Prada, dr. Merkies en dr. Rico). De neurologen zijn bezig met een inhaalslag en wie zich nu meldt krijgt een afspraak in november. Spoedafspraken krijgen altijd voorrang.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).