Ik ben een dissident, maar de recente verkiezingsuitslag heeft aangetoond dat er met mij duizenden dissidenten zijn en dan voornamelijk onder de achterban van de partij PS, waartoe ik niet behoor. De ‘Grote Leider’ van Curaçao, momenteel de demissionaire Grote Leider van Curaçao, heeft op de valreep nog eventjes een fastball gelanceerd bij wijze van verkiezingsstunt. But it backfired! Meer dan de helft van zijn eigen achterban heeft hem de rug toegekeerd, blijkens de verkiezingsuitslag.
Onze Grote Leider heeft in zijn oneindige wijsheid voor ons, over ons, namens ons, maar zonder ons beslist dat de redding van de Curaçaose economie gelegen is in een MoU met China, waarin hij China op een zilveren blad het beheer en de exploitatie heeft aangeboden van onze twee belangrijkste natuurlijke hulpbronnen, onze twee diepzeehavens. Onder het mom van de bekende tunnelvisie, de modernisering van de Isla-raffinaderij die China bereid is te bekostigen, heeft de Grote Leider zonder enige brede maatschappelijke discussie vooraf een MoU ondertekend, waarin hij op onbesuisde en ondoordachte wijze de totale regie over onze toekomstige economische ontwikkeling in handen van een buitenlandse entiteit heeft geplaatst. Niet alleen onze twee diepzeehavens krijgt China in beheer. Nee, ook onze gehele energieketen wordt door China overgenomen. China is bereid 10 miljard (!) dollar te investeren in onze economie en in de visie van onze demissionaire Grote Leider moeten wij daar heel dankbaar voor zijn.
Dat Curoil, CPA, en Aqualectra uit de markt gedrukt zullen worden en hun bestaansrecht zullen verliezen, laat hij wel eventjes buiten beschouwing.
In de modernisering van de raffinaderij alleen al is China bereid 3 tot 5 miljard dollar te steken. Dat na die modernisering de spiksplinternieuwe raffinaderij voor 90 procent computergestuurd zal zijn met een personeelsbestand van hooguit 400 m/v, laat hij ook eventjes buiten beschouwing. Misschien kan de Grote Leider mij uitleggen wat de rationale is van een investering van 3 miljard dollar die onvermijdelijk verlies van werkgelegenheid tot gevolg zal hebben, terwijl alle politieke partijen inclusief die van de Grote Leider, het scheppen van werkgelegenheid heel hoog in het vaandel hebben.
China heeft met het aanbod tot modernisering van de Isla een spierinkje uitgegooid om een dikke, vette kabeljauw te vangen, want de onwrikbare eis van die investering is dat de oil terminal op Bullenbaai in onverbrekelijk verband met de raffinaderij in de deal inbegrepen is. Maar in onverbrekelijk verband met de oil terminal en ook in onverbrekelijk verband met de Isla zijn de grote waterkavels die grenzen aan de oil terminal en de Isla. Met de oil terminal en de Isla verkrijgt dusdoende China ook het beheer en de exploitatie van onze twee diepzee havens.
Wat onze Grote Leider ook even buiten beschouwing laat, is dat er al een volledig uitgewerkt plan klaarligt voor de grootschalige industriële ontwikkeling van het achterland van de oil terminal op Bullenbaai, waarin een diversiteit van industriële vestigingen voorzien is met een diversiteit van investeerders (lokaal en internationaal), waarmee tienduizenden arbeidsplaatsen kunnen worden gecreëerd met risicospreiding, omdat Curaçao zich dan niet afhankelijk maakt van één enkele grote buitenlandse investeerder.
Wat onze (gelukkig thans demissionaire) Grote Leider ook eventjes buiten beschouwing laat, is dat deze grootschalige ontwikkeling van het achterland op Bullenbaai ten dode opgeschreven is als Curaçao niet zelf de diepzeehaven op Bullenbaai in eigen beheer en eigen exploitatie behoudt, want zonder de diepzeehaven die de ontwikkeling moet faciliteren, is die ontwikkeling een doodgeboren kind.
Een pikant detail dat ook eventjes buiten beschouwing wordt gelaten door onze Grote Leider, is dat het grootschalige ontwikkelingsplan aan de Grote Leider in een powerpointpresentatie op 12 mei van dit jaar was toegelicht en dat de Grote Leider bij die gelegenheid instemmend geknikt had en vol lof was over die grootschalige ontwikkeling in ons eigen beheer. Desalniettemin heeft de Grote Leider het nuttig, nodig en wenselijk gevonden (lees s.v.p. het door hem ondertekende landsbesluit) om met veel kunst- en vliegwerk tijdens de verkiezingscampagne deze MoU met de Chinezen uit zijn hoge hoed te toveren.
En wee degene die het waagt er een andere mening op na te houden en die mening ook uit te dragen. Nou, ondergetekende heeft die euvele moed gehad om haar hierboven vermelde mening aan de Grote Leider kenbaar te maken en ‘past derhalve niet meer in het team’. Well, so be it! Ik ben een dissident en ik blijf een dissident. Maar de verkiezingsuitslag heeft uitgewezen dat er met mij duizenden mede-dissidenten zijn. Hoezo ‘de wil van het volk’.

Marguérite Nahar,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).