Bezoek op 7 oktober 2016 van G.F. Schotte bij de gouverneur, naar aanleiding van de uitslag van de Statenverkiezingen van 5 oktober 2016.
De brief van de gouverneur gedateerd op 6 oktober 2016 in acht genomen, alsmede diens constitutionele bevoegdheden in het proces van de kabinetsformatie, adviseert ondergetekende dienaangaande als volgt.
Overwegingen:
1. Uit de uitslag van de verkiezingen blijkt dat de kiezer een koerswijziging wenst.
2. Die wens werd uitgedrukt door de MFK 5.877 stemmen te ontnemen.
3. In het bijzonder uit dit zich in de dramatische daling van 4.658 voorkeursstemmen voor Schotte, goed voor 79 procent van het totale verlies aan electoraat voor MFK.
4. Overwegende het opmerkelijke verlies aan electoraat voor de nummers 2 en 3 van de lijst van MFK: Jacinta Constancia (-363 voorkeursstemmen), Gilmar ‘Pik’ (??) Pisas (-411 voorkeursstemmen).
5. Overwegende dat de top 3 MFK-kandidaten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 92 procent (-5.432 voorkeursstemmen) van het totale stemverlies van MFK.
6. In acht nemend dat Amerigó Thodé, huidig parlementariër voor MFK, die al weinig voorkeursstemmen had, verder is afgedaald naar een schamele 81 voorkeursstemmen.
7. Overwegende dat ondanks de prestatie van Sithree van Heydoorn, die als enige van de 5 huidige MFK-parlementariërs een schamele winst van 19 voorkeursstemmen wist te behalen, dit niet mocht baten: het gezamenlijke verlies van de andere 4 MFK-parlementariërs was 5.470 stemmen.
8. Overwegende dat desondanks de uitbreiding van de MFK-kandidatenlijst met 2 extra kandidaten (van 27 naar 29) dit niet de gewenste vruchten heeft afgeworpen.
9. Overwegende dat het roer bij MFK drastisch is omgegooid met 19 nieuwe kandidaten (+1.884 stemmen) versus 16 niet terugkerende kandidaten (-2.245 stemmen) en dit per saldo een verlies van 361 stemmen heeft betekend.
10. Overwegende dat zelfs met de toevoeging van de immens populaire musicus Gilbert Doran (315 stemmen) het gewenste effect is uitgebleven.
11. Overwegende de electorale prestaties van de 10 terugkerende MFK-kandidaten: 7 waren goed voor een totaal verlies van 5.525 stemmen versus 3 goed voor een gezamenlijke electorale winst van 107 stemmen.
12. Overwegende dat de bovenstaande 11 punten allemaal indicatoren zijn voor een behoorlijk verlies, vergissing, politieke dwaling en of een mislukte strategie.
13. Overwegende de gouverneur niet onnodig meer met statistieken te willen belasten

Advies:
1. Op grond van het bovenstaande adviseert ondergetekende dat er een informateur moet worden benoemd die zoals gebruikelijk uit de grootste partij moet voortkomen (MAN).
2. Gezien de voortzetting van het toch al hardnekkige dwangmatig gedrag van verdraaiing van feiten van Schotte adviseert ondergetekende de gouverneur zich vast te houden aan de parlementair democratische traditie, gezien de rest van de instituten reeds aanzienlijk door Schotte zijn toegetakeld.
 3. Tot slot wordt er bij de gouverneur, tegen beter weten in, ernstig op aangedrongen Schotte van het volgend advies te voorzien: Een 15-daagse retraite op kosten van MFK, met als doel de realiteit te laten bezinken en een beter besef van zichzelf te bewerkstelligen.

Ondergetekende: een doorsnee burger van Curaçao.
Rowan Marchena,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).