Op 10 oktober 2016 was het zes jaar geleden dat Curaçao en Sint Maarten de status van autonoom land hebben verkregen. De hoogste wettelijke regeling, die de staatsinrichting van deze twee landen regelt, is hun Staatsregeling. De Staatsregeling is de constitutie van deze landen. Het staat ook uitdrukkelijk in de preambule van de Staatsregeling van Curaçao: ,,Het volk heeft in vrijheid gekozen voor een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden met een eigen constitutie: de Staatsregeling van Curaçao.” De memorie van toelichting van de Staatsregeling Sint Maarten drukt het als volgt uit: ,,De constitutie van het land Sint Maarten is gestoeld op de beginselen van een democratische rechtsstaat.” Ook het Statuut laat geen twijfels hierover. Artikel 42 bepaalt: ,,In het Koninkrijk vindt de staatsinrichting van Nederland regeling in de Grondwet, die van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in de Staatsregelingen van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten.” Alle vier landen hebben dus hun eigen constitutie met dezelfde constitutionele waarde voor elk der landen. Op Sint Maarten noemt iedereen de Staatsregeling in hun officiële Engelse taal ‘the Constitution of Sint Maarten’. Sinds 2015 is 10 oktober een nationale feestdag, omgedoopt als ‘Constitution Day’. Het is een dag om de constitutie van Sint Maarten te eren en te vieren. Ook de mensen van Aruba noemen hun Staatsregeling met trots ‘Constitucion di Aruba’. In Curaçao is ‘Konstitushon’ echter een vies woord geworden sinds de bittere strijd tussen ‘si’ en ‘no’ in 2010. De politieke leiders van ‘no’ introduceerden de term ‘Areglo di Estado’ om de Staatsregeling minachtend aan te duiden, met de duidelijke boodschap dat Curaçao nog geen constitutie had. Deze strategische politieke zet van de leiders van ‘no’ werd vreemd genoeg binnen korte tijd ook overgenomen door de ‘bange’ leiders van ‘si’. De Staatsregeling van Curaçao heet sindsdien ‘Areglo di Estado’ in plaats van ‘Konstitushon di Kòrsou’. Het is dan ook niet vreemd dat de Staatsregeling geen enkele emotionele waarde heeft voor het volk. Het leeft niet, omdat het volgens de politieke leiders geen constitutie zou zijn. Dit is de grootste leugen van 10-10-‘10, maar wel de trieste realiteit van Curaçao. Hopelijk zal met de komst van de nieuwe Staten(leden) ook een nieuw begin worden gemaakt met een meer patriottische houding jegens onze ‘Konstitushon’, en zal de oneerbiedige term ‘Areglo di Estado’ voorgoed verbannen worden. De tijd zal het uitwijzen.
Gibi de Windt,
Sint Maarten

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).