In de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 staat vermeld: maximumsnelheid 40 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 60 kilometer erbuiten.
Voor autowegen maximaal 80 kilometer per uur. Autowegen, aangeduid met bord G1 vierkant blauwbord met auto profiel, zijn er echter nog niet op Curaçao. Begin Punda staat er een zogenaamd zonebord met 30 kilometer per uur, maar dit bord staat niet vermeld in de Wegenverkeersverordening, dus is dit niet rechtsgeldig.
Bebouwde kom wordt aangegeven met borden H1 en H2, met voorbeeld Barber.
Dit bord staat echter alleen bij Soto. Dus is de vraag waar elders op Curaçao is het bebouwde kom of geen bebouwde kom? Ik probeer al jaren de overheid te bewegen om de verkeersverordening te herschrijven en hierin duidelijkheid te verschaffen. Als je bijvoorbeeld compleet rondom Schottegat als bebouwde kom zou beschouwen, dan zou je overal maar 40 kilometer per uur mogen rijden en op de Weg naar Westpunt 60 kilometer per uur en elke andere bebouwde kom, zoals Willibrordus, Tera Kòrá, Soto, Barber, Westpunt weer 40 kilometer per uur. Voorwaarde is wel dat er overal borden moeten komen om dit aan te geven. Je zou ook kunnen vastleggen dat de snelheid op Curaçao 60 kilometer per uur is en overal waarvan hier wordt afgeweken dit duidelijk aangeven moet worden met borden. De praktijk is nu dat de weg bepaald hoe hard men rijdt, zoals bijvoorbeeld in Punda en Otrobanda waar 30, 40 of 50 kilometer per uur gereden wordt, verder overal 60 kilometer per uur en daar waar het kan 80 kilometer per uur en verder afwijkingen naar boven, zoals op de vierbaanswegen rond het Schottegat en bij Julianadorp. En daar verzint de overheid wegpunaises, die geen enkel nut hebben dan alleen maar ergernis. Tussen haakjes; hoe te rijden op de rotonde staat helemaal niet vermeld. Veilig verkeer en de aandacht daaraan is nog steeds een ondergeschoven kind. Neem nu het voorbeeld van de politieke vlaggen op de lantaarnpalen rond de rotondes, men is alweer vergeten dat een journalist is omgekomen omdat hij ineens oog in oog kwam te staan met de kraanwagen. Vanuit veiligheid moet je dit als politieke partij niet eens toelaten, maar misschien is dat wel het probleem van aandacht voor verkeersveiligheid. Let wel: elke maand 1.000 botsingen. Met aandacht hiervoor kan dit makkelijk gereduceerd worden.
Henk Pasman
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).