Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van het artikel in het Antilliaans Dagblad op 27 juli 2016, waarin de Raad van Toezicht (RvT) van uw universiteit (Universty of Curaçao, red.) impliciet verantwoordelijk wordt geacht voor een verplichting tot betaling aan een voormalig medewerker van de universiteit, van een schadevergoeding van meer dan 400.000 gulden, heb ik de navolgende vragen.
1. Bent u met mij van mening dat het ongepast is dat de leden van de Raad van Toezicht die destijds het besluit tot het ontslag van de betreffende medewerker namen, de heren Wilfred Flocker en Dennis Dambruck, nog steeds in uw RvT plaatsnemen?
2. Bent u met mij van mening dat voornoemde schadevergoeding, verhoogd met ongetwijfeld torenhoge advocaatkosten, op de betreffende leden van de Raad van Toezicht, de heren Wilfred Flocker en Dennis Dambruck, dient te worden verhaald?
3. Bent u met mij van mening dat zulks bemoeilijkt wordt doordat de heren Wilfred Flocker en Dennis Dambruck nog steeds deel uitmaken van uw Raad van Toezicht? Waardoor deze heren een civiele zaak tegen zichzelf dienen te beginnen?
4. Bent u met mij van mening dat accountant Terry Hernandez, wiens rapport gebruikt werd als motivatie van voornoemd ontslag, ook aansprakelijk dient te worden gesteld voor de onder het tweede punt genoemde kosten nu hij voor misslagen in de beroepsuitoefening bij het schrijven van dit rapport tuchtrechtelijk is veroordeeld? Dat hij daarnaast de ontvangen fee voor zijn werkzaamheden aan uw universiteit dient te retourneren?
5. Bent u met mij van mening dat het ongepast is studenten en hun ouders te laten opdraaien voor een schade, voorzichtig geschat op een miljoen gulden, welke geheel te wijten is aan misslagen van leden van uw Raad van Toezicht?
Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet, Margret Smeets

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).