Het Curaçaosch Museum (Museo di Kòrsou) houdt regelmatig in haar tuin zeer luidruchtige manifestaties, zoals de verkiezing van Reina Seú, begin juni jl. een heel weekend herrie met Kentucky Fried Chicken. In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 juli jl. werd het hoogtepunt bereikt. Tot 2.50 uur ‘s nachts was er een orkest met de nodige geluidsversterkers bezig en bracht wat men noemt ‘muziek’. Gewoonlijk is er na afloop in de omgeving van het museum een druk verkeer. Maar dit keer rust. Misschien werd al die nachtelijke herrie maar voor een paar geïnteresseerden gemaakt, zulks ten koste van de nachtrust van de buurtbewoners, waaronder mijn echtgenote. Na een ernstige operatie is zij onlangs uit het Sehos en heeft nog steeds veel rust nodig.
Telefoontjes naar de politiecentrale om 1.30 uur en 2.30 uur hadden geen blijvend resultaat. De indruk werd gevestigd, dat na de komst van de politiepatrouille, men weer met volle kracht doorging.
Dit herrieverschijnsel is niet nieuw. Ongeveer een jaar geleden had een delegatie van de buurtbewoners onder leiding van een advocate, een gesprek met het toenmalige bestuur van het museum, waaronder een rechter. Hierbij werd verteld, dat het museum andere inkomstenbronnen zoekt, omdat de overheidssubsidie is stopgezet. De buurtbewoners toonden hiervoor begrip, maar stelden wel, dat bij eventuele manifestaties het geluid beheersbaar moest zijn om overlast te voorkomen. Sedertdien ging het goed, totdat er weer veranderingen in de leiding van het museum kwamen.
Een andere inkomstenbron van het museum, de bussen met passagiers van cruiseschepen schijnen niet meer te komen. Bij iedere bus speelde men tot vervelens toe op het museumcarillon de melodie ‘When the Saints come marching in’.
De vraag is, waarom deze cruisepassagiers niet meer komen? Het antwoord ligt misschien in de veranderde collectie. Een aantal belangrijkste schilderijen ziet men niet meer, beelden werden geëxporteerd, nagelaten werd het verwijderde beeld van het vroegere Peter Stuyvessant College te verkrijgen (beeld vermoedelijk omgesmolten, want het is nu onvindbaar), kortom de collectie, waaronder een totaal verroeste locomotief van de Curaçaose Mijnmaatschappij, trekt kennelijk niet meer genoeg belangstellenden.
Het voor de hand liggend gevolg: van museum naar feesttent.

Een bezorgde buurtbewoner
Naam en adres bij de redactie bekend

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).