Naar aanleiding van de artikelen ‘Hoog dividend ACU’ en ‘Discussie winstbelasting’, die in het Antilliaans Dagblad op zaterdag 9 juli jl. zijn verschenen geef ik hier de volgende reactie. Het zou dom zijn dat autonome coöperatieve verenigingen winstbelasting gaan betalen. Hiermee geven zij het instrument van zelforganisatie en zelfbestuur uit handen. Je raakt als coöperatie jouw autonomie kwijt! De meerwaarde van de coöperatie zit juist in het feit, dat jij als zelfstandige burger of vereniging onafhankelijk een bijdrage levert aan de algemene ontwikkeling van de maatschappij en aan andere burgers zonder tussenkomst van de overheid/ politiek, bedrijfsleven en/ of derden. De primaire reden voor het bestaan van coöperaties is juist, dat zij als een autonome burgerorganisaties zelfstandig sociale doelen en projecten realiseren, zonder inmenging van de politiek of bedrijfsleven. Als coöperatieve verenigingen aantonen, dat zij een substantieel aandeel van hun surplus (her-)investeren in de ontwikkeling van hun eigen leden en andere burgers, dan hoeven zij geen winstbelasting te betalen. Zo wordt dit in andere landen gedaan en/ of gecompenseerd. Maar door een eenzijdig neoliberale financieel-fiscale kijk op coöperaties te hanteren, worden krediet- en spaarverenigingen versimpelt tot eenvoudige financiële instituties, welke niet de kern raakt van hun bestaan. Dit in tegenstelling tot commerciële banken die handeldrijven hebben als hun kerntaak.
Ik citeer de volgende zinssnede uit het laatste artikel: ,,Ik heb begrepen dat binnen ACU twee stromingen zijn. Eén wil de coöperatie behouden zoals het is, waarbij mensen alleen lid kunnen worden als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. … Een andere stroming wil de organisatie openstellen voor iedereen.” Dit zinssnede raakt de kern van de verwarring en interne discussies binnen onze ‘koperativa’s’. Namelijk: wat is het organisatiedoel van een coöperatie? Vele leden en ook ‘outsiders’ weten niet wat de basisprincipes zijn van coöperaties. De wereldcoöperatie The International Cooperative Alliance (ICA) onderscheidt 7 basisprincipes van coöperaties. Te weten: 1) Autonomie en onafhankelijkheid, 2) Onderwijs, vorming en informatieverstrekking, 3) Open en vrijwillig lidmaatschap, 4) Economische participatie van de leden, 5) Samenwerking tussen coöperaties, 6) Democratische controle onder de leden en 7) Betrokkenheid bij de gemeenschap.
Op de eerste plaats is het merendeel van coöperaties ontstaan als een vorm en/ of uiting van zelforganisatie van de gewone burger. Het ontstaan van vele coöperaties liep parallel aan die van de ontwikkeling van de vak-/ arbeidersbewegingen. Burgers van gewone afkomst hebben zich verenigd in autonome coöperaties onafhankelijk van de overheid/ politiek en ook onafhankelijk van het bedrijfsleven en tegen andere economische machten binnen de maatschappij, dat geldt dus ook voor het ontstaan en de ontwikkeling van krediet- en spaarverenigingen. Dus het primaire doel is niet het geld (of het verkrijgen van een hoog dividend), maar de vorming en uitoefening van solidariteit onder gewone burgers onderling om elkaar te steunen, te helpen tegen armoede en voor nivellering van bestaande sociaaleconomische verschillen tussen bevolkingsgroeperingen onderling in de maatschappij, is de grondslag waarop gewone burgers zijn samengekomen om coöperaties op te richten. Ik spreek doelbewust van de gewone burgers, omdat je ook andere groeperingen hebt, zoals de ‘gevestigde orde’ en ook wel de ‘kapitalisten’ genoemd. Kortom het maken van winst (c.q. het vangen van dividend) is niet het primaire doel van coöperaties, maar de ontwikkeling van de mens dient primair te zijn. Dit staat in de interne statuten van deze coöperatieve verenigingen.

Sharnon Isenia, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).