In het zicht van de aankomende verkiezingen krijgt de politiek van de burgers een dikke onvoldoende. Dit is geen opwekkend bericht voor de toekomst van Curaçao. De politieke partijen hebben dit aan zichzelf te danken. Het ontbreekt aan daadkracht, integriteit en efficiëntie. Van een regering mag toch verwacht worden dat algemeen belang, rechtvaardigheid en efficiëntie voorop staat in hun beleid.ADBrief 800
Een goed voorbeeld doet goed volgen. De kiezer is gebaat bij duidelijke standpunten van de politieke partijen. Er zijn genoeg vraagstukken in de samenleving die om een adequate oplossing vragen, die mede in het belang zijn van de bevolking. Hierbij wil ik er een paar noemen: armoedebestrijding, werkgelegenheid, ziekenverzorging, pensioenen, verkeersveiligheid en veiligheid thuis en op straat.
Om het vertrouwen van de burgers terug te krijgen, zullen de politieke partijen zich in moeten spannen om oplossingen aan te dragen voor de problemen die zich voordoen. Als we de samenleving mondiaal bekijken moeten we helaas vaststellen dat de mens er een puinhoop van heeft gemaakt.
Bram Dubbelman,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).