Beste Suzy,
In de nieuwsmedia zijn er de laatste tijd diverse publicaties verschenen omtrent het verkeersbeleid van het ministerie van VVRP. Daaruit valt op te maken dat de verkeersveiligheid hoog op de agenda staat, zowaar een loffelijk streven. Ten aanzien van diezelfde verkeersveiligheid heb ik wel een kanttekening. Recent zijn er bij de rotonde van Zegu - of moet ik beter zeggen het verkeersplein Zegu - vier grote reclameborden geplaatst. Op één van die vier borden is er reeds een reclame geplaatst, de andere zullen spoedig volgen. Ik vind het onbegrijpelijk dat door ambtenaren van het ministerie vergunning is verleend om op deze plaats deze giga-reclameborden te laten verrijzen. Juist op een plaats waar de weggebruiker al zijn aandacht nodig heeft voor het verkeer, worden grote borden geplaatst die de aandacht van de automobilist alleen maar enorm afleiden. De automobilist moet zijn ogen en focus op de weg houden. Maar gebeurt er? Er verrijzen giga-reclameborden die het tegenovergestelde bewerkstelligen, de aandacht van de automobilist wordt afgeleid, met mogelijk ernstige gevolgen. Ik kan mij niet voorstellen dat welke minister of welk ministerie dan ook toestemming gegeven heeft voor het plaatsen van deze monsters. Als dat toch zo is, dan zijn de verantwoordelijke ambtenaren medeschuldig als hier een ongeluk gebeurt. Ik vraag mij af of zij dan rustig kunnen slapen. Hun geweten moet wel aan hen gaan knagen en tot slapeloze nachten leiden. Van mij zullen zij zeker geen medicatie krijgen, eerder een giga-grote waarschuwing. Ik verzoek de minister van VVRP om op zeer korte termijn handhavend op te treden tegen deze wantoestand. Haal die dingen weg, liefst zo snel mogelijk. Zo niet, dan is de uitspraak dat het ministerie voorstander is van veiliger verkeer één grote holle frase en stelt niets voor.
R. Spong,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).