Burgers van Land Kòrsou, wij, de aandeelhouders door belastingen maken de dienst uit.
Zo begon ik lang geleden een van mijn ‘ingezonden stukken’.
Aardig geschreven, maar wat akelig naïef. Ik had beter moeten weten op mijn leeftijd van bijna 79 jaartjes, waarvan 52 op de voor mij nog altijd ‘Nederlandse Antillen’. Van passief burger tot actief aandeelhouder van ons Land Kòrsou. Dat was het motief van mijn ingezonden artikel. Maar zodra de zogenaamde vertegenwoordigers, politici genaamd, aan de macht kwamen, veranderde het gezicht van ‘politici’ in: goed bedoelende, maar onmachtige regeerders, narcisten, opportunisten, corruptieve mensen, ziekelijke, machteloze wezens en ga maar door.
Er zijn maar weinig bekwame en tegelijkertijd charismatische leiders boven de politieke deken gekomen. O nee, ik zal niet alle politici over één kam scheren. Het gaat om mensen, die deze politiek zo gemaakt hebben, om mensen, die de religie zo gemaakt hebben, mensen, die coûte que coûte ‘macht’ in hun vaandel hebben geschreven. Elk volk krijgt zijn leiders, die het waard is.
Eigenlijk zouden we heel trots moeten zijn op het woord ‘politiek’. Het komt uit het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, en betekent burger.
POLIS = stad, zo ook de plaats van de burgers.
POLITIEIA = De rechten van de burgers.
POLITEUMA = De Burgerlijke Regering (omvat ook het gehele civiele en sociale leven).
POLITEUOMAI = ( to Theo = voor God) Ik voldoe aan de plichten die ik tegenover God en de overheid heb.
POLITES = Burger.
In deze visie zijn wij burgers van het Land Kòrsou zeer verbonden met de politieke leiders, die wij hebben gekozen en van wie wij verwachten dat zij rekening en verantwoording afleggen over hun doen en laten. Dus, onze regeringsleiders moeten een kristalheldere, transparante politiek voeren voor ons, wij, de burgers van het volk.
Binnenkort zitten we weer middenin de politieke cirkel van dit verkiezingsjaar. De leiders van de politieke partijen azen allen op macht en meer macht en daarom is het uitgangspunt bij voorbaat al een verloren zaak. Macht vergaren is de wortel van het kwaad! Mijn visie en missie is: politieke leiders groei uit naar autoriteit en kracht, waarmee je respect afdwingt, dat zichtbaar wordt in het vertrouwen van de burgers. Ik vrees echter het ergste. Er zijn meer politieke partijen dan ooit, net als bij de religie, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Daarmee geeft de politiek geen goed teken af, net zo min als de religies, hieruit getuigen onzekerheid en wantrouwen.
Ik hoop maar dat er genoeg ‘burgerwachtzin’ in ons volk is om hier weerstand aan te kunnen bieden.
Ds. Jan Jonkman-em
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).