Toen op 10 oktober 2010 Curaçao haar start maakte met haar nieuwe staatsrechtelijke status van autonoom land binnen het Koninkrijk, bestonden er een tweetal stromingen die - al dan niet in samenhang met elkaar - haar voortbestaan ernstig bedreigden. De eerste stroming werd ingezet door een achterban van samenzweerders die het sujet Gerrit Schotte wilde gebruiken om van Curaçao een gerieflijke uitvalsbasis te maken voor hun enkel op machtsvergaring en geldgewin gerichte praktijken. Curaçao heeft van oudsher immers de naam een van de voornaamste handelscentra te zijn van het Caribisch gebied, welke status en kosmopolitisch ingestelde infrastructuur altijd wel aantrekkingskracht heeft gehad op ondernemers uit zowel de bovenwereld als op die uit de onderwereld. Het enige wat nog nodig was betrof een marionet met hoge politieke macht, een geschikte persoon zonder scrupules, gespeend van empathie en elke vorm van ethiek, principeloos, geldbelust en dus gemakkelijk omkoopbaar en afpersbaar, niet al te slim maar wel sluw en met voldoende charisma om een bevolking te kunnen bespelen. Schotte voldeed aan al deze eigenschappen en was daarom een veelbelovende stroman; Schotte was goud waard en vertegenwoordigde een unieke kans om het maximale uit dit land te melken.
De tweede stroming die een grote bedreiging vormde voor het nieuwe autonome land Curaçao betrof die van de ‘independistas’, de groep van personen die coûte que coûte, wat de desastreuze gevolgen ook mogen zijn, streeft naar de onafhankelijkheid van Curaçao. Hun streven houdt heel kortzichtig op bij de dag van onafhankelijkheidsverklaring; hoe het daarna verder moest met het land, daar werd niet over nagedacht, dat was van mindere orde. Deze politieke stroming werd aangestuurd door Helmin Wiels als de voorman en initiator van de politieke partij Pueblo Soberano.
Die machtscombinatie van enerzijds een door de onderwereld aangestuurde premier en anderzijds de groep niet voor rede vatbare ‘vrijheidsstrijders’ (bevrijding van wat?) heeft het eiland aan de rand gebracht van een ‘failed country’, een rovershol waarin de onderwereld vrij spel zou hebben gehad en waarin de koloniale haat aangewakkerd zou worden alwaar zulks de onderwereld goed uit kwam. Die hel is ons bespaard gebleven vanwege twee omstandigheden; (a) Curaçao lag gelukkig genesteld in een groter staatsrechtelijk verband met een organisatiestructuur die het mogelijk maakte om bevoegdelijk in te grijpen en (b) Schotte en zijn achterban hebben een grote inschattingsfout gemaakt, men kan een land niet besturen als een private onderneming; een staatsrechtelijk regime zit anders in elkaar, heeft andere regels en een diverse groep van medespelers en stakeholders die niet zomaar in het gareel kunnen worden gebracht zonder vormen van (militaire) onderdrukking. De groep beschikte niet over bestuurlijke ervaring en gelukkig beschikte het eiland ook niet over een eigen leger.
Inmiddels heeft de heer Wiels het leven gelaten na een laffe aanslag op zijn leven. Het ziet er naar uit dat de intellectuele daders binnenkort opgepakt en vervolgd zullen worden. Opvallend is dat de heer Wiels vermoord werd kort nadat hij te kennen had gegeven bepaalde praktijken van criminele groepen te zullen blootleggen. Hij begon zich dus te keren tegen de criminele stroming die het eiland belaagde. Maar reeds enige tijd daarvóór bleek hij ook een steeds meer gematigde houding in te nemen voor wat betreft de beoogde onafhankelijkheid; boze tongen beweren dat de daders van het moordcomplot eerder gezocht moeten worden in de groep van de extreme ‘independistas’ die veel moeite hadden met de gematigde koers die Wiels blijkbaar wenste op te gaan. Hoe het ook moge wezen, door het wegvallen van deze voorman is de onafhankelijkheidsbeweging een gevoelige klap toegebracht en gezien de enorme tweespalt die nog steeds heerst binnen Pueblo Soberano, zal die beweging niet gauw meer in betekenis toenemen. Daarmee is dat ene gevaar (voorlopig) van de baan.
Nu Schotte nog. Het Babel-proces vormt de eerste stap in het streven om de desastreuze invloed van de onderwereld op het landsbestuur een halt toe te roepen. Schotte verwijt het OM te willen bewerkstelligen dat hij nimmer in de politiek terugkomt. Als dat zo is dan is dat niet meer dan terecht. Niet alleen het OM, maar onze gehele gemeenschap zou zich daarvoor moeten inspannen. Uit zijn schaamteloze volharding om als Statenlid aan te willen blijven, valt het niet te verwachten dat hij tot inkeer zal komen. Niet duidelijk is of hij nog steeds wordt aangestuurd door zetbazen of dat zijn volharding in zijn beschamende optreden als de laatste spartelingen moeten worden beschouwd van een totaal ontspoorde geest. De tijd zal het ons leren, waakzaamheid blijft in ieder geval geboden.
De dreiging door de Schotte-golf en door de onafhankelijkheidsbeweging hebben aangetoond hoe kwetsbaar onze ministaat is. De afgelopen vijf jaar is Curaçao door het oog van de naald gekropen en nu krabbelen wij gelukkig langzaam weer op. Curaçao blijkt achteraf toch wel een gezegend eiland te zijn.
George Lichtveld, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).