In aansluiting op de oproep van lezer Henk Pasman in deze rubriek van 1 maart, aandacht voor het volgende. Als op Curaçao opgegroeide en hier regelmatig terugkerende en gepensioneerde planoloog, vraag ik mij elke keer weer af of het niet mogelijk is om de ruimtelijke en economische ontwikkelingen op het eiland meer en beter te plannen. Steeds opnieuw worden terreinen aan de natuur onttrokken en volgebouwd met appartementen, woningen, nieuwe winkelcentra en bedrijven. En dat terwijl elders binnen de bebouwde kom er terreinen braak liggen door verlies van functies en verval en late (vaak veel te late) sloop van oude bebouwing.
Deze gang van zaken leidt zowel tot een verdere aantasting van de natuurlijke omgeving, als tot een vervallen en rommelige aanblik van het eiland. Geen visitekaartje voor bezoekers en toeristen, maar ook geen inspirerend voorbeeld voor de eigen bevolking. Daarom een pleidooi om, naast een meer planmatig onderhoud van de openbare ruimte in o.a. de historische binnenstad, een strenger en meer op hergebruik van voormalige woon-en bedrijfsterreinen gericht beleid te voeren. Stop met het voortgaand vernietigen van de nog open natuurlijke omgeving en vernieuw het bestaand stedelijk gebied met nieuwe functies en bebouwing.
De ‘verrommeling’ van het eiland die nu gaande is, is Curaçao onwaardig en doet ernstig afbreuk aan de economische (w.o. toeristische), sociale en culturele potenties van het eiland.
Frans Griffioen, Nederland
Ps: Overigens ben ik van mening dat een tweede megapier in Punda, ter hoogte van Pietermaai, moet worden gebouwd.

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).