Omdat de regeerperiode van onze huidige regering afloopt dit jaar, zijn er eind september verkiezingen voor een nieuw Statencollege. Vandaar dat er naast de bestaande partijen verschillende nieuwe partijen opgericht zijn die zich enthousiast presenteren als een nieuw alternatief. Sommige nieuwe partijen worden geleid door mensen die uit de actieve politiek komen en zich afgescheiden hebben van hun oude partij.
Ik ben een echte democraat en koester het feit dat wij het systeem van vrije verkiezingen hebben plus het recht om te mogen stemmen. Ook heeft een ieder het recht om een politieke beweging of partij op te richten om zijn of haar idealen te realiseren om het land te leiden en een beter Curaçao neer te zetten met een tevreden bevolking.
Maar om zoiets succesvol te kunnen doen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:
- integriteit van de kandidaten op de verkiezingslijst
- diepgaande kennis van de lokale politiek en politiekgevoel
- goede kennis van de mentaliteit van de kiezers en van de cultuur van land en volk om zo het vertrouwen van de kiezers te kunnen winnen
- een groot empathisch vermogen
- een leider hebben met charisma
Ik begrijp dat er nu een groep mensen is die een nieuwe partij willen formeren, met onder meer mensen die lange tijd niet op ons eiland hebben gewoond, die elkaar niet zo goed kennen en die niet goed op de hoogte zijn van wat er ‘boven en beneden’ speelt. Een oproep voor lokale mensen is niet de correcte manier, politiek bedrijven is geen sinecure en zonder eenheid als basis van zo’n nieuwe beweging en zonder een goede lokale spil, schat ik de kansen voor hen niet hoog in. Zo spreek je ons volk nooit aan en blijft de aanhang beperkt tot een kleine elite.
Natuurlijk wens ik alle partijen veel succes bij de verkiezingen, maar ik hoop dat - gelet op mijn lange ervaring met de politiek - sommige van hen zich goed realiseren wat het oprichten van een partij inhoud. Grote teleurstelling plus (gezichts)verlies en demotivatie is heel waarschijnlijk wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden zoals ik die geschetst heb.
Helga Mensing, Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).