‘Machine learning’ heeft de toekomst! Is dat zo?
Luc Steels, grondlegger van de kunstmatige intelligentie in Europa, is een heel andere mening toegedaan. In een interview in Vrij Nederland van 25 juli 2015, legt hij uit wat het verschil is tussen ‘machine learning’ en menselijk denken.
,,Computers zijn al dertig jaar gebaseerd op algoritmesystemen, gekoppeld aan databestanden, waardoor patronen herkend kunnen worden in grote hoeveelheden data. Waar veel nieuwe toepassingen, zoals zelfrijdende auto’s, op neerkomen: dankzij het zogeheten ‘machine learning’ kunnen computers die patronen nu zelf ontdekken, zonder dat programmeurs aangeven hoe een patroon eruit ziet. Maar de verbanden die gelegd worden, blijven aan de oppervlakte. De computer heeft werkelijk geen enkel idee waarover het gaat. Menselijke intelligentie is veel meer dan wat zich afspeelt in het brein. We leren ook met ons lichaam, dat via zintuigen allerlei prikkels krijgt. Het zijn ook onze sociale relaties en emoties, die ons denken beïnvloeden.”
,,Ik heb een kleinzoon van drie jaar”, vertelt Steels. ,,Als je ziet wat hij allemaal voor heeft op robots. Die zijn totaal geen concurrentie voor hem. Je hoeft maar een paar minuten naar het kind te kijken om te beseffen dat het fenomenaal is wat hij doet. Constant zoeken, pakken, om zich heen kijken, in de mond stoppen. Van elk beetje ervaring leert hij.”
,,We staren ons blind op wat machines wél kunnen. Zij kunnen beter rekenen dan mensen, beter onthouden en sneller grazen door grote hoeveelheden data. Zij herkennen steeds sneller patronen in grote hoeveelheden data en dankzij ‘machine learning’ kunnen computers die patronen nu zelf ontdekken. Maar als het gaat om brede intelligentie, om zoiets als gezond verstand, het begrijpen van taal, humor of het kunnen redeneren is de robot nog even dom als dertig jaar geleden”, aldus professor Steels. En dit is nu precies het probleem waar de rector magnificus van de University of Curaçao (UoC) tegenaan loopt. Zou het kunnen zijn dat zijn studenten, opgegroeid en gevormd in het digitale tijdperk, zich te afhankelijk hebben gemaakt van de technologie en onvoldoende geleerd hebben om te vertrouwen op het eigen verstand en de eigen zintuiglijke waarneming?
Elisabeth Hollander
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).