Het wordt erger. In verschillende ingezonden stukken in het recente verleden heb ik een ieder gewaarschuwd voor de praktijken van Smoc c.s. Ik heb altijd met argumenten onderbouwd laten zien dat genoemde groepen een verborgen agenda erop nahouden en dat het hen in principe helemaal niet alleen gaat om de milieuproblematiek (uitstoot van gassen) als gevolg van de PdVSA-activiteiten. Hun eis voor vele miljoenen aan schadevergoeding in het verleden, is slechts één van de genoemde argumenten. Voor hen is het voornamelijk te doen om uiting van en steun te zoeken voor hun eigen agenda. Langzaam maar zeker bereiken ze de door hen gewenste climax, waarop geen weg terug zal zijn. Nu is het zover dat ze ook de steun hebben van een meerderheid der leden van de Tweede Kamer in Den Haag. Hun doel een Nederlandse aanwijzing cq interventie in locale aangelegenheden, onder het mom dat het ook relevant is voor de Nederlandse staat (lees het Nederlands Koninkrijk). Zowel het lid van de Tweede Kamer Andre Bosman alsook de minister belast met Koninkrijks-aangelegenheden Ronald Plaskerk heeft al terecht de waarschuwing uitgesproken, dat mocht het zover komen dat er een aanwijzing van de kant van Nederland gegeven wordt met betrekking tot de Isla problematiek, er ook rekening gehouden moet worden met de consequenties, zowel voor Nederland als voor Curaçao. Daarin geef ik hen volledig gelijk, want consequenties zullen er ongetwijfeld zijn. Eenieder op het eiland is zich ervan bewust dat de regering naarstig op zoek is naar een juiste manier om binnen afzienbare tijd, te komen tot een efficiënte en milieuvriendelijke raffinaderij voor Curaçao. Afgelopen weekeinde heeft de minister-president van Curaçao ook verwezen naar vreemde praktijken binnen de GGD Amsterdam, dit voor wat betreft de milieuproblematiek als gevolg van de Isla-raffinaderij. Al deze ontwikkelingen staan inderdaad niet los van elkaar en koste wat koste wil Smoc c.s. met steun van de Nederlandse politiek zich direct bemoeien met interne Curaçaose aangelegenheden. Curaçao is niet gediend van conflicten of onlusten! Gedurende een conferentie in het Amstel Hotel in Amsterdam in de maand november 2015 heb ik gedurende een kort gesprek met dhr. Bosman hem erop gewezen dat, zoals duidelijk naar voren is gekomen tijdens genoemde conferentie, alle eilanden van de voormalige Antillen problemen hebben met de Nederlandse bevoogding. Hij heeft beaamd dat dat waar is, maar dat de enige oplossing hiervoor is, onafhankelijk worden van Nederland. Voorlopig is het natuurlijk nog niet zover. Het is onder andere om deze reden dat de geschillenregeling zoals de eilanden die wensen, geen realiteit kan worden. Echter, men moet zich op het eiland afvragen wat behalve milieuaspecten rondom Isla, de werkelijke agenda van Smoc c.s. is. Van de andere kant moet onze regering desnoods met steun van buiten tot een spoedige oplossing komen voor de milieuproblematiek rond de Isla-raffinaderij.
Humphrey W. Josefa MBA
Curaçao.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).