Het eerste motief van mijn vraag ligt in de steeds moeilijk wordende toestand in onze wereld, met name de toenemende verwijdering tussen Rusland en de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, samenvattend genoemd de Westerse wereld en de steeds breder en dieper wordende breuk in de Arabische wereld. Wie speelt de bal en waar ligt de bal?
Het tweede motief ligt in de inhoudelijke vraagstelling: ‘religieuze/culturele invloeden’. De Verenigde Staten en Europa bevinden zich in een gaandeweg proces van losmaking van religieus/kerkelijke beïnvloeding. De ultieme scheiding van kerk en staat. Daarvoor in de plaats is de ‘verheerlijking’ van eigen en familiaire welvaartsbelangen gekomen. Het woordje: ‘nu’ te genieten van het leven, nu je leven zekerstellen voor je aardse toekomst, nu jouw leven en dat van je naasten afschermen tegen mogelijke gevaren, en dat alles met de wil om alle mogelijke onzekerheden uit te bannen. Je bouwt immers je leven alleen op de verregaande geregelde, gematerialiseerde wereld, die je aantreft en zelf opbouwt. Dit wordt dan ‘democratie’ genoemd.
Deze opvatting van mij staat haaks op het religieus-cultureel denken/praten en handelen van de Islam, waar er absoluut geen scheiding tussen ‘kerk en staat’ is.
In deze geest heeft Mohammed zijn nieuwe ‘Umma’ (het volk), gesticht.
Mogen er thans woordvoerders opstaan die beweren dat de toestand in het Midden Oosten niet religieus getint is tussen Soennieten en Sjiieten, gezien het feit dat Saudi-Arabië vroeger goed kon opschieten met het Iran van de Perzische koning, vergeet dan niet dat na de Perzische koning de sjiieten de fundamentalistische uitvoering van de sharia overnamen en de kloof meer dan ooit zichtbaar werd. In de tijd van Sadam Hoessein hielden de soennieten en de sjiieten elkaar in evenwicht, nu niet meer. De machten: soennieten van Saudi-Arabie en de andere soennitische landen en de sjiieten van Iran met hun bondgenoten staan nu zonder buffer van Irak tegenover elkaar.
En….???
Rusland staat naast Iran en de sjiitische staten en de VS achter Saudi-Arabië en de soennitische landen. Laten we nu maar eens niet over de IS praten. Is soennitisch Arabië zo tegen de IS? Zijn wij het ermee eens dat deze religieuze machtsstromen een groot gevaar vormen? Economische/politieke religieuze machtsstromen met alleen de machtsmens als middelpunt. Resten mij een paar vragen: Wat gaat er met Europa gebeuren in 2016? Waar staan de Verenigde Staten? Staan ze ideologische sterk genoeg om deze toekomst aan te kunnen? Daarom geloof ik in de echte Liefde, Vertrouwen, Vrede en Hoop van de godsdienst, niet te verwarren met religie.
Ds. Jan Jonkman-em


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).