Vandaag het vijfde gedeelte uit de nota ‘Kaminda tin Boluntat nos ta Logra’ (Waar een wil is, is een Weg), die ik in verband met de bouw van een nieuw ziekenhuis, in opdracht van de vakbond CBV heb geproduceerd en uitgegeven in mei 2003.
6.2. Verwachtingen van de consument van zorg.
De moderne consument van zorg dient niet bekeken te worden als subject van de technologische en professionele ontwikkelingen. Hiermee wordt bedoeld dat de technologische ontwikkelingen ondergeschikt zijn aan de plaats die de patiënt in dit geheel inneemt.
Begeleiding, voorlichting en een juiste en gelijkwaardige bejegening dienen als uitgangspunten aangemerkt te worden in een beleid waarin de patiënt centraal staat.
Er dient aandacht besteed te worden aan de verwachting waarmee de patiënt het ziekenhuis binnenkomt. Hieronder vallen ook zekerheid van professionalisme, een hooggekwalificeerde zorg, privacy en een adequaat therapeutisch klimaat. De vraag is echter of ons nationaal ziekenhuis, het Sehos, in de huidige situatie (zowel financieel als de bouwkundige staat) waarin het verkeert wel in staat is om op al de bovenvermelde oriëntaties in te spelen. Een audit gericht op al deze aandachtspunten is op zijn plaats.
6.3. Wet- en regelgeving.
Nieuwbouw of bijbouw zal een aanleiding moeten zijn voor een organisatorische omwenteling waar de diverse actoren in de gezondheidszorg aan mee moeten werken. Diverse wetten dienen voordat het nieuwe ziekenhuis of bijgebouw klaar is, herzien en van kracht te zijn. Hieronder vallen onder andere;
de Landsverordening ziekenhuiswezen, Landsverordening geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Kwaliteitswet, Landsverordening inspectie volksgezondheid, Wet gezondheidsraad, Wet registratie infectieziekten, Wet registratie medische en verpleegkundige handelingen en de Wet patiëntenrechten.
De bevolking van Curaçao heeft het recht duurzaam te kunnen rekenen op een gezonde omgeving om te kunnen reconvalesceren en heeft tevens recht op bescherming door actuele wet- en regelgeving.
6.4 Beddencapaciteit.
Sinds 1998 bij de installatie van de Commissie Pasa Kontrami, was het Eilandgebied Curaçao (BC) direct betrokken bij het bepalen van het aantal bedden binnen het centrale of nationale ziekenhuis (Sehos).
Tot de dag van vandaag is echter niet gewerkt aan regelgeving die het aantal bedden in ziekenhuizen, klinieken en andere zorgvoorzieningen aan banden legt.
Het BC heeft lijdzaam toegezien dat de landsregering het toentertijd van kracht zijnde moratorium dat dit soort aangelegenheden regelde, niet heeft verlengd. Dit betekent dat geen van beide overheden het belang hebben ingezien van het verlengen van het moratorium. De consequenties van dit beleid is dat de deur wagenwijd open bleef voor het steeds vestigen van nieuwe voorzieningen voor onderzoek en zorg.
Het is van belang dat een verzoek uitgaat vanuit het BC opdat de landsregering met spoed het moratorium weer van kracht verklaart.
Voor uitgangspunten betreffende het aantal bedden waarover het nationale ziekenhuis dient te beschikken, zie in de bijlagen van het rapport Pasa Kontrami, het rapport; ‘Voorlopig operationeel programma van eisen voor het St. Elisabeth Hospitaal te Willemstad Curaçao’ (AC.v.Z/juni 2000).
Felix D. Pinedo,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).