Door Timo Brouwer
Terwijl de hele wereld in Parijs op dit moment tot een afspraak probeert te komen (COP 21, het vervolg van het Kyoto Protocol) over het inperken van de opwarming van de aarde (global warming), gaat Curaçao gewoon door op het vervuilende pad.
Curaçao staat in de top 3 van meest vervuilende landen ter wereld per capita. Eerst stonden we op plaats nummer 7 samen met de Antillen, maar nu dat we autonoom zijn is Curaçao gestegen tot de top 3. Bijna in zijn geheel te danken aan de vervuilende raffinaderij die we hier nog steeds open houden tegen beter weten in.
Het valt op dat dit eiland geen registratie houdt van CO2-emissies, een van de vele gassen die de opwarming van de aarde veroorzaken. Elk land heeft de obligatie om zijn CO2-emissies te registreren volgens de ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’, zodat de uitstoot in kaart gebracht kan worden en dat het doel van het inperken van de opwarming van de aarde beter in zicht kan worden gehouden, zoals ook de progressie naar dit doel. Een reguliere registratie, die accuraat is en betrouwbaar, zorgt ervoor dat er meer vertrouwen wordt gewekt tussen landen en dat iedereen kan zien waar je staat in de mondiale inspanning voor klimaatbescherming. Zelfs op de meetstations die de Isla-raffinaderij monitoren wordt nergens over CO2 gesproken.
In de nieuwe plannen om de raffinaderij open te houden na 2019, wordt er gesproken over het overstappen op LNG (Liquified Natural Gas) om dat te gebruiken als brandstof voor de CRU en de Isla. Er wordt ook gesproken over een reductie van 80 procent in vervuiling. Maar nergens hoor je de waarheid over de CO2-emissies die nauwelijks omlaag zullen gaan en dat Curaçao dus op die lijst zal blijven staan van meest vervuilende landen ter wereld. Een positie op een lijst die je niet wilt hebben. Nederland staat bijvoorbeeld op plaats nummer 28.
Dit eiland is onderdeel van de Sids (Small Island Development States), en dus heel kwetsbaar voor klimaatveranderingen en de consequenties daarvan. Opmerkelijk dus dat niemand op dit eiland, inclusief de rechters, het durft om de raffinaderij aan de internationale uitstootnormen te laten houden of willen beboeten zodat ze zich houden aan de regels. Of dat de politiek kleur bekent en besluit om de raffinaderij te sluiten na 2019 om zo een echte bijdrage te leveren aan de globale inspanning om het leven op aarde, zoals we dat nu kennen, te redden van de ondergang die global warming met zich mee brengt.
Het amateurisme waarmee de CRU wordt gerund, is ook zeer kwalijk te noemen, we hebben recentelijk gezien dat met een beetje regen de hele CRU uitvalt. Dit veroorzaakt dat de Isla-raffinaderij niet genoeg stroom krijgt waardoor zij de pijpleidingen schoon moeten branden, gepaard gaand met enorme vervuiling. Een situatie die ondenkbaar zou moeten zijn als je je een professionele energiecentrale wilt noemen.
De consequenties voor Curaçao van de opwarming van de aarde zullen zich vertalen in zwaardere stormen, zeespiegelstijging en enorm hoge kosten voor de invoer van voedsel aangezien er wereldwijde voedseltekorten dreigen door klimaatverandering. Het jaar 2015 gaat de geschiedenis in als warmste jaar ooit gemeten, maar hier op dit eiland zal de zwakke politiek daar blijkbaar niets aan doen.
Green Force draagt graag bij aan ideeën en oplossingen die er voor kunnen zorgen dat we van die lijst af komen en dat we meedoen aan de wereldwijde inspanning tot klimaatbescherming:
1) Sluit de raffinaderij per 2019. Nu is er nog tijd om de medewerkers om te scholen. Als je deze impopulaire maatregel pas in 2019 neemt, ben je te laat. Het belang van hooguit 2000 mensen in de raffinaderij, zou nooit meer moeten wegen dan het belang van het wereldklimaat, lokale volksgezondheid en milieu.
2) Invoering van het meten van uitstoot bij de autokeuringen. Voertuigen die te veel uitstoten moeten voorgoed van de weg gehaald worden.
3) Het ontmoedigingsbeleid van de regering omtrent duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen voor huishoudens en bedrijven, moet omgezet worden in aanmoedigingsbeleid zodat Curaçao kan afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Aanmoedigingsbeleid langzaam afbouwen als we 60 procent duurzame energieopwekking hebben bereikt.
4) Bouwvoorschriften moderniseren om gebouwen efficiënt en klimaatneutraal te laten worden.
5) Import van voertuigen verbieden die niet maximale MPG (miles per gallon) halen. Plus het aanmoedigen van invoer en gebruik van elektrische voertuigen. Dit eiland is optimaal voor PV rooftop Solar in combinatie met elektrische auto's.
6) Optimalisatie van het openbaar vervoer (zelfs met elektrische bussen) en aanleg van meer fietspaden langs de belangrijkste wegen voor alternatief vervoer.
Al met al: oplossingen die beschikbaar zijn en die je op dit eiland zou kunnen implementeren. Wat ontbreekt, is een regering met daadkracht en visie. Belangrijk is dat we niet voor één oplossing kiezen maar voor alle oplossingen samen. Al zou het sluiten van de raffinaderij een enorme verbetering zijn voor iedereen op dit eiland en de wereld.

Timo Brouwer is van de organisatie Green Force op Curaçao.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).