Lange tijd heb ik niet gepubliceerd over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Dit is een project dat mij al jarenlang na aan het hart ligt. Ik ben tevreden met de vordering van de bouw. Ik heb via de nieuwsmedia diverse stukken gepubliceerd over onder andere de situatie in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en het bouwen van een nieuw ziekenhuis. Vandaag ga ik van start met de presentatie van enkele gedeelten uit de nota ‘Kaminda tin Boluntat nos ta Logra’ (Waar een wil is, is een weg), die ik in verband met de bouw van een nieuw ziekenhuis, in opdracht van de vakbond CBV heb geproduceerd. In mei 2003 is deze nota overhandigd aan gedeputeerde Charles Cooper MSc, het Bestuurscollege, de Commissie nieuwbouw ziekenhuis en de media. Ik heb gemerkt dat enkele van de in deze nota verwerkte voorstellen thans in uitvoering zijn. Er zijn echter diverse belangrijke aandachtspunten, die ik sinds 2003 naar voren heb gebracht, waar niet over gesproken wordt. Vandaag presenteer ik enkele aandachtspunten uit bovengenoemde nota.
Quote:
Uit de inleiding: ,,Getracht is een stuk te presenteren, dat rationeel en realistisch onderbouwd is. De rode draad in deze nota is het behoud van arbeidsplaatsen en arbeidsvoorwaarden, een hoogkwalitatieve zorgvoorziening, een optimale integratie van de huidige goed gekwalificeerde voorzieningen in het Sehos in de nieuw- of verbouwplannen en ‘last but not least’ het proberen de diverse stakeholders bijeen te brengen opdat de patiënt uiteindelijk op een optimaal therapeutisch klimaat kan rekenen.
Uit de samenvatting:
1. Het Sehos speelt nog steeds een belangrijke rol binnen de Curaçaose, Antilliaanse en zelfs Arubaanse gemeenschap. De financiële positie van het Sehos heeft zwaar te lijden als gevolg van de almaar groeiende concurrentie op de diverse gebieden van de gezondheidssector en de emigratie naar Nederland.
2. De relatie met de eilandelijke overheid in de loop der tijd was niet van dien aard dat er gesproken kon worden van een gemeenschappelijke inspanning om te komen tot een ziekenhuis die aan de moderne eisen voldoet. Een poging via de zogenaamde ‘Commissie Pasa Kontrami’ is gestrand, blijkbaar wegens belangentegenstellingen.
3. De patiënt dient waar voor zijn/haar geld te krijgen. In de huidige bouwkundige staat waarin het Sehos verkeert, is niet aannemelijk te maken dat dit zo is.
Het Sehos beschikt niet over de financiële middelen om van start te gaan met nieuwbouw van het beddenhuis c.q. herstructurering van de zorgeenheden.
4. Ter voorkoming van kapitaalsvernietiging zal al het mogelijke gedaan moeten worden om de aanwezige apparatuur en instrumenten van het Sehos mee te nemen in de nieuwe constructie. Dit kan onder andere bereikt worden door het bewerkstelligen van een strategisch partnership tussen het Sehos en de eilandelijke overheid met eventuele participatie van de centrale overheid.
5. Als gevolg van bovenstaand strategisch partnership dient een verandering te komen in de huidige bestuursvorm van het Sehos. Deze bestuursvorm dient te voldoen aan de eisen van modern management, transparantie en ‘accountability’.
6. Het verbouwen van het Sehos-gebouw of het bouwen van een nieuw ziekenhuis dient gepaard te gaan met een heroriëntatie en reorganisatie binnen de gezondheidssector. Zowel een functioneel programma als een bouwtechnisch programma van eisen zijn belangrijke factoren in dit verband.
Dit grootse project dient gedragen te worden door een maatschappijbrede visie waarbij de patiënt centraal staat.
7. De perspectieven voor personeel en gepensioneerden dienen belangrijke uitgangspunten te zijn in de huidige ontwikkelingen.
Het ‘human resource’-aspect is in dezen van essentieel belang. Het zijn de medewerkers die voor de zorgverlening zorg dragen. Het is daarom van belang vanaf nu rekening te houden met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het toekomstige werkklimaat.
Felix D. Pinedo,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).