Graag betuig ik mijn steun aan Maria Liberia- Peters die probeert het Kas di Pueblo en Cero Bonito te behouden. Wij moeten haar hierbij met heel ons hart steunen.
Het Kas di Pueblo was niet zomaar een partijgebouw van de PNP, het was een ontmoetingspunt voor zovelen. De ‘Damanan di Djarason’ vergaderden hier. Maar ook Dòktor en Lucina da Costa Gomez, Yuancho Everstz, Rufus McWilliam en Maria Liberia-Peters ontvingen hier mensen van heel ons eiland om met ze te spreken en naar ze te luisteren. Waar mogelijk zorgden zij voor noodzakelijke hulp in welke vorm dan ook. 
De geschiedenis van de PNP is onlosmakelijk verbonden met dit statige gebouw aan de Penstraat. Hoevelen hebben hier geen cursussen gevolgd en vaardigheden geleerd; hier begon voor velen het politieke bewustzijn en hier werd gewerkt aan de emancipatie van het volk van Curaçao.
Ikzelf, die al 45 jaar lid ben van de PNP, heb heel veel mooie herinneringen aan het Kas di Pueblo en - heel belangrijk - voel nog steeds de inspiratie die ik daar opdeed om Lucina met haar vrouwenorganisatie ‘Forsa Femenina’ te helpen bij hun ontwikkeling en de strijd voor meer emancipatie.
Laat het Kas di Pueblo niet neergehaald worden maar laat het juist een inspiratiebron zijn voor de vele oud- en huidige leden van de PNP om de idealen en het gedachtengoed die toen bij de mensen in het Kas di Pueblo leefden, weer in de praktijk te brengen.
Laat het Kas di Pueblo en Cero Bonita behouden blijven! 
Helga Mensing,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).