Het is en was nooit de bedoeling de raffinaderij direct te sluiten. Het ging nooit, bij geen enkele burgerbeweging gepropageerd, om de raffinaderij Isla per direct te sluiten.
Het ging en gaat om een weloverwogen, tijdig (eigenlijk had dat al 3 à 4 jaar geleden moeten gebeuren) beslissing dat alle direct betrokken partijen en potentiële toekomstige investeerders ervan doordrongen zijn dat het Land definitief een andere weg gaat inslaan.
Een meer met de moderne wereldontwikkelingen strokende richting (onder andere minder fossiele brandstof), en dat wij als collectiviteit definitief niet door willen gaan met het raffineren van olie, maar wel bijvoorbeeld doorgaan met schone, olie-gerelateerde bedrijvigheid als op- en overslag van olie.
Per eind 2015 heeft de collectiviteit via haar regering nog 4 jaren om een beslissing te nemen. Een 100 jaar vrij verouderde, veel ruimte in beslag nemende raffinaderij moderniseren lijkt geld verkwisten van de bovenste plank (alleen voor Venezuela misschien interessant om geopolitieke redenen, maar zij willen er geen dubbeltje in stoppen).
Werken met zo’n gedachtegoed zullen we altijd heel laat op alle horloges zijn, en zal deze ‘reactionaire’ werkwijze onnodig veel collectieve pijn veroorzaken. Men rent dan achter de feiten aan.
De voorname beslissingspersonen zijn door de raffinaderij (sommigen letterlijk met de paplepel) groot zijn gebracht. Zij moeten die nostalgie achter zich laten. Dat laatste geldt ook voor onze huidige bestuurders, vooral de heer Whiteman (tevens premier) moet zich realiseren dat wij 100 jaar verder zijn, de industriële revolutie is voorbij, alles wordt verder en verder gemechaniseerd en geautomatiseerd (dus minder en minder werkgelegenheid in een moderniserende raffinaderij).
Alternatieve brandstof zal op termijn alleen voor luchtvaart zeer belangrijk blijven. Alle andere energiebronnen zullen steeds belangrijker worden dan de omzetting van aardolie in brandstof. Echt, we hebben geen 4 jaar over om een beslissing te nemen - die had allang genomen moeten worden.
We hebben nog 4 jaar (had tussen 6 en 10 moeten zijn) om als de raffinaderij in 2019 dicht zou gaan, om wat voor reden dan ook; een transitieplan op te stellen en te implementeren, zodat de impact (onder andere qua banen) geminimaliseerd kan worden. Wat we niet moeten doen, is oneindig rekken en dan opeens ofwel met lege handen staan, of weer met de rug tegen de muur zoals in 1985 en ons zelf voor de gek houden dat het een ‘act of God’ zal zijn.
Edgar Leito en Paul Helmich bedankt voor jullie inspiratie en input.
Ruben Suriel,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).