Uit berichtgeving van de laatste dagen lijkt het alsof stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) 75 miljoen gulden eist van Isla en daarmee het voortbestaan van Isla in gevaar brengt. Die berichten zijn volstrekt onjuist. Smoc informeert hierbij wat er precies aan de hand is.
Smoc is één van 26 eisers in de zaak van 75 miljoen gulden. De zaak van 75 miljoen gulden is een zaak van hoofdeiser Stichting Humanitaire Zorg, en mede- eisers stichting Smoc en 24 bewoners (vier Europese Nederlanders, twintig Yu di Kòrsou), waarvan één bewoner inmiddels is overleden aan kanker. Smoc is dus één van 26 eisers.
Wat is Smoc? Smoc is een stichting die in 2003 is opgericht en maar één doel heeft: schone lucht voor de bewoners onder de rook van Isla en BOO. Smoc is níét voor sluiting van Isla.
Smoc bestaat uit vrijwilligers die geen enkel belang hebben, geen grond opkopen en niet betaald worden voor het werk dat zij doen. Ja, die geruchten zijn er, maar die slaan helemaal nergens op. Smoc helpt bewoners onder de rook, door ze te bezoeken, te luisteren, en informatie te geven en te adviseren.
Het bestuur van Smoc bestaat uit professionals: huisarts, chemisch ingenieur en apotheker. Smoc wordt bijgestaan door topexperts op het gebied van raffinaderijen. Allemaal belangeloos.
Waarom moet Isla 75 miljoen gulden boete betalen? Als Isla 75 miljoen moet betalen, is dat omdat Isla in 2010 door het gerecht in hoger beroep is veroordeeld tot die boete. Een boete die alleen kan worden opgelegd als Isla meer zwaveldioxide uitstoot dan toegestaan, omdat dat zeer schadelijk is voor de gezondheid.
Isla weet dit dus al vijf jaar. Sinds 2010 is de uitstoot van zwaveldioxide door Isla echter niet afgenomen, maar ernstig toegenomen, en voor 2013 hebben deskundigen vastgesteld dat Isla meer zwaveldioxide heeft uitgestoten dan toegestaan. Eisers hebben daarom besloten Isla te houden aan die boete.
Kan Isla 75 miljoen gulden betalen? De rechtbank heeft de boete op 75 miljoen gulden bepaald. Dat is een enorm bedrag, maar volgens het gerecht niet zo hoog dat Isla in de financiële problemen zou komen. Het gaat om slechts enkele dagen of weken winst. Bovendien was de boete bedoeld om te zorgen dat Isla er alles aan zou doen om de uitstoot van zwaveldioxide te verminderen. Dat is dus niet gebeurd en de klachten van bewoners zijn enorm toegenomen. Het doordraaien van Isla wordt door Smoc niet bedreigd.
Wat gebeurt er met het geld als Isla moet betalen? Als Isla moet betalen zal stichting Smoc ruim 2 miljoen gulden ontvangen, de andere mede-eisers gezamenlijk ontvangen dus ruim 72 miljoen gulden. Niemand van Smoc krijgt het geld, nee, de stichting. Als dat geld bij Smoc zou komen, zal Smoc dat geld volledig gebruiken voor het enige doel waar het Smoc om gaat: schonere lucht.
Dat kan door bewoners onder de rook te helpen, bijvoorbeeld aan een airco, of ze te helpen verhuizen, het schoonmaken van de groene aanslag, het ondersteunen bij medische hulp, het betalen van geneesmiddelen. Een notaris zal er op toezien dat áls Isla moet boeten, de ruim 2 miljoen gulden die Smoc als een van de 26 eisers zou ontvangen, volledig ten goede komt aan de mensen nabij de Isla.
Het gaat Smoc dus niet om geld, niet om eigen belang, niet om grond onder de rook, niet om Isla te sluiten. Elke beschuldiging aan Smoc dat dat wel zo zou zijn is gelogen.

Drs. Peter van Leeuwen (namens het bestuur van Smoc), Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).