Naar aanleiding van het vonnis in het geval van het appartementencomplex in Pietermaai is een discussie ontstaan over de aanpak van illegale bouw. Maar wat mij daarbij opvalt, is ook de afwijkende architectuur die bij dit appartementencomplex (in eerste instantie) is geaccepteerd. Los van de vraag of ik het zelf leuk vindt of niet, qua architectuur was het in het verleden tenminste zo, dat gebouwen in de historische binnenstad met een ‘zadeldak’ werden gerealiseerd. Dit werd met name in de hand gewerkt als gevolg van een strakke interpretatie door DROV (huidig ROP) van artikel 4. Binnenstad van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao 1995 (EOP). Dit aspect wordt zeer subtiel geformuleerd onder sub 2.c.-6. ‘Bebouwing mag het aanzicht van de Binnenstad niet verstoren. Ter bescherming van het aanzicht van de Binnenstad kunnen onder meer eisen worden gesteld ten aanzien van de dakvorm, alsmede de aard van de dakbedekking. Afwijken van deze beschrijving is mogelijk (!), indien dit geen of geen onevenredige verstoring van het stadsgezicht tot gevolg heeft in verhouding met het met dit afwijken te dienen belang.’ Met name op basis van dit artikel werd in 1996 een ontwerp afgewezen van architect Dennis Klaus voor een eigentijdse woningbouw aan de Theaterstraat in datzelfde Pietermaai (zie bijgaande foto1) Dit gebeurde op basis van een toetst van DROV. Beoordeelt u zelf maar, wat u van het ontwerp vindt. Ik was destijds voorzitter van het projectteam, dat belast was met de coördinatie van de gehele wijkverbetering van Pietermaai. De architect heeft geprobeerd met diverse ontwerpen, enerzijds te voldoen aan de eisen, maar heeft anderzijds toch geprobeerd een eigentijdse architectuur voor die plek aan de Theaterstraat vorm te gegeven. Hij heeft er zelfs eentje ontworpen met een plaat dak, maar ook dit ontwerp heeft de toetst niet gehaald. Later is het huidig wooncomplex neergezet toch nog met een ‘zadeldak’ op basis van een eigen ontwerp van de opdrachtgever, Fundashon Kas Popular (FKP). Dat tegenwoordig ontwerpen met een plaat dak in Pietermaai wel de architectonische toets doorstaan is misschien wel toe te juichen. Voor anderen mensen is dit juist een doorn in het stadsgezicht van Willemstad. Maar de inconsistentie in de toetst is het werkelijke probleem. Het is meer dan duidelijk, dat het EOP uit 1995 al lang toe is aan een update en dat het werken met een verouderde ruimtelijke ordeningskader alleen maar misleidend werkt en gerechtelijke problemen oplevert voor de overheid.

Sharnon Isenia,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).