Politiek Den Haag heeft de oplossing gevonden voor het ‘vluchtelingenprobleem’ dat nu de Nederlandse gemeenschap klaarblijkelijk dreigt te ontwrichten. De opvang moet meer geschieden in ‘de regio’. Deze ‘tsunami’ van Syrische (vooral islamitische) vluchtelingen moet stoppen volgens de PVV. Deze doelbewuste overdrijving en islamofobie waren altijd typerend voor Wilders en andere rechtse partijen (Bron: The Islamophobia Industry. Auteur: Nathan Lean). Maar nu lijkt hij een voorspelbare grotere achterban te krijgen in Nederland. Het o zo ontwikkelde en nuchtere Nederland valt als een blok voor de onderbuikretoriek van deze volksmenner en dat valt vies tegen. Wat zijn de echte cijfers en feiten over dit humanitaire drama? Wat heeft de geschiedenis ons geleerd? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden, oorzaak en gevolg? Op de eerste plaats is het aantal vluchtelingen dat Europa binnenkomt ongeveer 350.000, wat 0,069 procent is van het totale Europese bevolkingsaantal (Bron: UpFront. Al Jazeera). Daartegenover staat dat een klein en relatief arm land als Libanon (4 miljoen inwoners) inmiddels 1 tot 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen heeft opgevangen. Ongeveer 1 op de 4 à 5 inwoners van Libanon is vluchteling. Jordanië heeft ongeveer 2 miljoen Syrische vluchtelingen op een bevolkingsaantal van 6,8 miljoen. Beide landen grenzen aan Syrië, waar het gewapende conflict nog volop aan de gang is en in hevigheid toeneemt. Dit zijn pas landen die ernstig ontwricht raken door het enorme aantal vluchtelingen en slepende conflict in het buurland. Dit zijn dezelfde landen die ernstig ontwricht zijn geraakt in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw door de aanwezigheid van een andere groep vluchtelingen, namelijk de Palestijnen. Libanon heeft 500.000 Palestijnse vluchtelingen opgevangen in 1949, nadat deze mensen werden verjaagd uit hun geboorteland door zionistische troepen (Bron: Pity the Nation. Auteur: Robert Fisk). De aanwezigheid van deze Palestijnse vluchtelingen en het slepend conflict met buurland Israël waren twee cruciale factoren die de Libanese burgeroorlog hebben doen ontstaan, die 15 jaar heeft geduurd en het leven heeft gekost aan honderdduizenden, voornamelijk Libanese en Palestijnse burgers. Net als nu, heeft Europa een zeer negatieve rol gespeeld in het ontstaan van deze vluchtelingenstroom en daaruit voortvloeiende conflicten. Het is Europa geweest die door het Sikes-Pikot-akkoord de voormalige Ottomaanse gebieden na WO I heeft onderverdeeld in Franse en Engelse mandaatgebieden. Het waren de Fransen die Libanon hebben doen afsplitsen van Groot-Syrië, met daarbij het creëren van een op sektarische gronden gestoelde grondwet. Het waren de Engelsen die met de Balfour-declaratie de staat Israël lieten ontstaan door middel van een geforceerde etnische zuivering van de Palestijnse originele bewoners (Bron: The Israel Lobby. Auteurs: Mearsheimer en Walt). En wie heeft, naast de Palestijnen, de prijs hiervoor betaald? Juist, Libanon en de Libanezen. Ook nu heeft de Europese grootmacht Engeland (gesteund door onder andere Nederland) de Amerikaanse illegale en op leugens gestoelde invasie van Irak actief gesteund. Het is inmiddels duidelijk en niet meer te ontkennen dat de val van Saddam Hussein - en het verwoesten van het Irakese veiligheidsapparaat en de infrastructuur dat daarop volgde en de radicalisering van oud Irakese militairen in gevangenissen die door de Amerikanen zijn gerund - direct heeft geleid tot het ontstaan van Isis. In Syrië wordt nu een hevige oorlog gevoerd tussen Isis, het Syrische leger en andere groeperingen, met daartussen de doodgewone Syrische burgers. Opnieuw wordt Libanon ook slachtoffer van buitenlandse conflicten, met potentieel zeer ontwrichtende gevolgen voor dat land. Inderdaad ‘Pity the Nation’. En Den Haag wil het probleem afschuiven naar ‘de regio’ om het eigen kiezersvolk te bevredigen en rept met geen woord over verantwoordelijkheid, oorzaak en gevolg.
Nouaf Ajubi
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).