Diverse ministers hebben het al bij meerdere gelegenheden laten weten: ,,Wij kunnen het niet alleen." Logisch, als alleen zeven ministers zich uit de naad werken en wij, het volk, zitten met de armen over elkaar en beperken ons tot afbrekende kritiek, dan wordt het nooit wat met dit land. Alleen blijft duister hoe wij ons steentje kunnen bijdragen. Vandaar dit ingezonden stuk naar aanleiding van het overheidsplan om een verkeersautoriteit op te richten die op de lange duur hopelijk helpt om het aantal verkeersongevallen, gewonden en vooral doden te beperken of geheel uit te bannen. Er zijn wel de nodige ministeries bij betrokken, en in mijn idee dat hoe meer ministeries ergens bij betrokken zijn hoe minder ervan terecht komt, sta ik vast niet alleen.
Er is dus op korte termijn actie nodig. Dus, regering, benoem met spoed een commissie, bestaande uit niet-overheidsdeelnemers, zoals vertegenwoordigers van autoverzekeringen; als voorzitter vraag je Henk Pasman. De enigen die direct groot belang hebben bij een verbeterde verkeersveiligheid zijn de maatschappijen die auto’s verzekeren, dus waarom hun niet een prominente rol geven in dezen? En Henk Pasman, ik ken hem niet, maar hij schrijft met regelmaat over het verkeer en wat er niet aan deugt. Hij heeft er echt verstand van, waarom dus geen gebruik maken van deze expertise? Deze commissie gaat aan het werk en krijgt een maand de tijd om met direct uitvoerbare voorstellen te komen. Dus per medio november kunnen we grote verbeteringen verwachten! Omdat ook deze commissie het niet zonder ons kan, stel ik voor dat ze een e-mailadres en een Facebookpagina openen waar iedereen zijn ei kwijt kan. En dagelijks in de media deze mogelijkheden van communiceren met de commissie vermelden. De grote verzekeringen zullen dit maar wat graag sponsoren.
Wat ik zelf zou suggereren? Veel is gebaseerd op een kwartiertje onderzoek aan de kant van de weg, waar je dan het volgende ziet:
Van de 100 passerende auto’s had 50 procent van de bestuurders geen gordel om. Ja zeker, vijftig procent. Tien bestuurders waren aan het bellen en er waren twee auto's met rondspringende kinderen. U kent dat beeld wel, een driejarig kind dat tussen de twee voorstoelen in hangt, klaar om door de voorruit gelanceerd te worden.
Mijn top twaalf aan de commissie is:
1. Controle op gordels. Niet alleen bij de bekende fuiken die iedereen wel kent en waar alleen als het niet te warm is wordt gecontroleerd. Nee, ook door passerende ‘sirbi i proteha’-automobielen. Overtreding is een boete en een knip in je rijbewijs.
2. Politie en andere controleurs die een beller zien tijdens het rijden geven een boete, een knip in het rijbewijs en de telefoon wordt in beslag genomen.
3. Alle kinderen zitten in de gordel, ook achterin; zo niet, dubbele boete.
4. Iedereen kent die kastjes bij kruispunten waar een camera in behoort te zitten, en waar er nog nooit een in gezeten heeft; 'geen geld voor', was 30 jaar geleden het motief. Wel, koop één camera, laat deze circuleren van kastje tot kastje en je hebt het geld er zo uit, want nu trekt bijna niemand zich wat van die kastjes aan; iedereen, behalve een naïeve toerist, weet dat ze leeg zijn. Minister Navarro heeft hiertoe vast wel een cameraatje over van de honderden die in aantocht zijn.
5. Motor-/brommer-/scooter-/quadrijders zonder helm direct van de weg halen, eerste keer een knip in het rijbewijs; tweede keer in overtreding, dan inleveren van het voertuig. Is dat niet wettelijk? Maak dan een wet!
6. Dezelfde groep weggebruikers bestraffen als in 5 wanneer ze met slippers of blote voeten rijden.
7. Iedereen kent ze, de auto’s met 1 koplamp die je 's nachts onzeker maken of de werkende koplamp nu rechts zit of links. Ook de politie komt deze auto's 's avonds tegen, dus aanhouden en beboeten, auto laten staan of weg laten slepen.
8. Verkeersplein en rotonde. Velen weten niet meer hoe het met de voorrangsregels gesteld is en je raakt echt in de war als je eerst de rotonde Brievengat moet nemen en een kwartier later de rotonde bij Palu Blanku waar de regels weer anders zijn. Dus: eenheidsregels en bij logische uitzonderingen zoals bij Zegu dit met grote borden heel erg duidelijk maken.
9. Alle veroorzakers van een verkeersongeval moeten weer opnieuw theorie-examen doen en bij een tweede keer zowel theorie als praktijk.
10. Vijf jaar na het behalen van het rijbewijs opnieuw theorie-examen doen en dat na 10 jaar herhalen. Hetzelfde geldt voor de praktijk, alleen begint dat 10 jaar na het eerste examen. Op deze manier wordt dus elke vijf jaar één van de twee examens herhaald.
11. Alcoholcontroles in het weekend. Iedereen weet dat je hier zo dronken als je wilt kan rijden zolang je maar geen ongeval veroorzaakt. Is het u ooit opgevallen hoe spastisch Europese gasten zijn voor wat betreft alcohol en rijden? Logisch, waar zij wonen zijn de boetes torenhoog en is de pakkans redelijk groot.
12. Auto-ongeval gehad, dan de kapotte ruiten en bumpers etc. opruimen. Nu blijft er veel achter op straat, niemand is verantwoordelijk (zoals gebruikelijk).
Heeft deze commissie extra ondersteunende mankracht nodig? Geen probleem. Minister van der Horst heeft nog een stuk of 80 popelende ambtenaren die maar wat graag het land willen dienen maar het niet mogen omdat ze op een zijspoor gedirigeerd zijn. Meestal is dat buiten hun schuld, anders waren ze echt wel ontslagen; het zullen dus zeker niet de slechtste medewerkers zijn.
Dit alles nog eens overlezende bekruipt me het gevoel dat het eigenlijk allemaal onzin is. Want waar het werkelijk om gaat op ons eiland is het gebrek aan handhaven. Dat geldt voor het verkeer maar ook voor de illegale bouw, de luchtverontreiniging, en alle vuilstortingen op de openbare weg of in de knoek, van grote dumpingen tot het bierflesje dat uit de rijdende auto gezwiept wordt.
Alex Roose,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).