De reserves van alle apotheken op Curaçao zijn zo goed als opgedroogd. De meeste worden kunstmatig overeind gehouden omdat de apothekers verregaande risico's nemen door extra leningen en rekening couranten af te sluiten bij de banken om hun patiënten niet in de kou te laten staan. De rek is er helemaal uit nu en het is wachten totdat de rest van de apotheken omvalt. Botica Mahuma, Botica Plasa, Botica Bandabou, Botica de Goede Hoop en Botica Montaña Abou gingen reeds voor. Zij konden de receptuur al niet meer draaiende houden door de veel te lage receptregelvergoeding bij een steeds maar weer afnemend aantal receptregels.
Op Curaçao zijn de botika's combinaties van een apotheek en een drogisterij. Juist in het apotheekgedeelte, dit noemen we de receptuur, is het de afgelopen jaren misgegaan. Het is ook te danken aan de handverkoopomzet in het drogisterijgedeelte dat een aantal apotheken (nog) niet dicht is gegaan. De marges in de handverkoop zijn nog wel redelijk, maar compenseren de verliesgevende receptuur niet!
De overheid heeft een gedeelte van de vergoedingsstructuur uit Nederland gekopieerd genoemd de receptregelvergoeding. Dit gebeurde jaren geleden al door de SVB, waarbij de receptregelvergoeding werd gesteld op 7 gulden zonder enige onderbouwing. Ondanks protesten vanuit de apothekers om in ieder geval die 7 gulden per jaar te indexeren, heeft de overheid hier nooit gehoor aan gegeven. Er was vanaf dat moment toch nog een balans, daar slechts minder dan de helft van de verzekerden op Curaçao verzekerd was bij de SVB. De rest van de populatie was onder andere verzekerd bij de BZV (PP, Eiland of Land) waarbij er een sociaal tarief werd gehanteerd tussen de 30 en 40 procent, afhankelijk van de kostprijs van een geneesmiddel. Opgemerkt dient wel te worden dat door het zeer slechte betalingsgedrag de apotheken de geneesmiddelenvoorziening dienden voor te financieren en soms gedurende een zeer lange periode. De apothekers vormen een beroepsgroep die niet snel klaagt. Ze nemen de eed van Hippocrates zeer nauw en doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om de patiënten op tijd hun geneesmiddelen te verstrekken en de daarbij behorende zorg en informatie. Daarnaast was er ook nog een forse groep klanten die verzekerd waren bij zogenaamde particuliere fondsen en verzekeraars, zoals de FZOG, het SVB-garantiefonds (werknemers van de SVB), Aqualectra, UTS, Fatum (Guardian), Ennia en andere. Met deze verzekeringen waren verschillende afspraken gangbaar, die gemiddeld hoger lagen dan die van de BZV.
Met het omvallen van het FZOG-fonds (fonds van ex-ambtenaren) van wie de apotheken op dat moment nog maar 10 gulden per receptregel kregen vergoed bovenop de kostprijs van een geneesmiddel, werden die verzekerden NIET ondergebracht bij de BZV, hetgeen wel logisch zou zijn geweest, maar juist bij de SVB met de receptregelvergoeding van 7 gulden! Daarna volgde in 2013 de beslissing dat de BZV diende te integreren met de SVB in het zogeheten Seguro Basiko. Hierbij werden en passant alle PP-verzekerden direct ondergebracht als SVB-verzekerden. De ambtenaren, van oudsher sterk georganiseerd, hebben dit niet direct geaccepteerd, daar veel voordelen van de BZV verloren zouden gaan. De apotheken kregen voor de receptregels van de PP-patiënten vanaf dat moment ook slechts 7 gulden van de SVB uitbetaald. En dat terwijl de berekende receptregelvergoeding voor de PP op ongeveer 14 gulden lag, zeg maar het dubbele. De apothekers hebben hier weliswaar bezwaar tegen aangetekend en de overheid kwam met toezegging over indexeringen, onderzoeken om te komen tot een reële receptregelvergoeding en nog meer van dat soort loze beloftes. Met de introductie van de Seguro Basiko werden ook vele particulieren gedwongen, vanwege de hoogte van hun inkomen, om zich bij de SVB te verzekeren. En toen ging het nog verder bergafwaarts. Meerdere maatregelen zijn door de SVB genomen om het vergoedingspakket uit te dunnen onder het mom van noodzakelijke bezuinigingen. Dus waar de apotheken nog enigszins gecompenseerd konden werden door een toename in het aantal receptregels, nam het totaal aantal receptregels juist af! Dit heeft ongetwijfeld geleid tot een forse gezondheidsschade, met meer complicaties, amputaties, ziekenhuisopnames en vroegtijdig overlijden, maar het reikt te ver om in dit stuk daarop in te gaan. Door het ondoordacht uitdunnen van het geneesmiddelenvergoedingspakket en de daaruit voortvloeiende afnemende service bij de apotheken komt er het moment dat men de essentiële middelen niet of niet meer op tijd kan krijgen, met alle gevolgen van dien. Maar ach, niemand die klaagt toch? De patiënten niet, de apothekers niet, de artsen niet, eigenlijk niemand op Curaçao. De overheid staat daarbij als lachende derde, die de botika’s en de agentschappen al die jaren, en nog steeds, als melkkoe gebruikt. 
Per 1 september j.l. is nu ook het verzet van de ambtenaren gebroken en ook zij zijn bij de Seguro Basiko ondergebracht, hetgeen het totaal dat door de SVB wordt bediend op meer dan 95 procent brengt. Bij alle patiënten geldt dus dat de apotheken slechts 7 gulden per receptregel vergoed krijgen bovenop de door de apotheken in te kopen kostprijs van een geneesmiddel. De grens van het magische ‘tientje’ is allang doorbroken. Het ‘tientje’ dat ooit, meer dan 20 jaar geleden al weer, in Nederland werd gehanteerd als toen nog kostendekkend tarief. Ter vergelijking ontvangt een apotheek in Aruba thans meer dan 14 gulden, in Bonaire 8 dollar en in Nederland 7 euro.
Nog even voor de duidelijkheid, hetgeen wij merken dat in de praktijk veel mensen niet begrijpen, het volgende voorbeeld:
Een doosje geneesmiddelen kost 35 gulden inkoopprijs bij het agentschap. De apotheek krijgt bij aflevering van dit doosje aan de patiënt van de SVB een vergoeding van 7 gulden bovenop de kostprijs van 35 gulden. De apotheek dient het agentschap vervolgens de 35 gulden inkoopprijs terug te betalen en blijft met de 7 gulden receptregelvergoeding om alle operationele kosten te voldoen.
Gezien het gelijkheidsbeginsel binnen het Koninkrijk hebben de apotheken op Curaçao recht op een gelijke fatsoenlijke receptregelvergoeding. Gelijk aan de andere landen binnen het Koninkrijk zou deze op circa 14 gulden gesteld dienen te worden, waardoor de jarenlange onrechtvaardige en scheefgegroeide en zelfs gevaarlijke tendens een halt wordt toegeroepen en wordt rechtgezet voordat het te laat is.
Indien er geen spoedige oplossing komt voor wat betreft een marktconform tarief voor de apotheken dan bestaat er een reële kans dat de boel op korte termijn in elkaar klapt!

Namens de groep van 15 verontruste botika’s, aangesloten bij de Vereniging BoticaZorg, Curaçao Pharmacies, CBV en/of de VAE.
Gelieve al uw reacties en vragen uitsluitend te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).