Geachte heer Kenneth Gijsbertha, woordvoerder van de Isla-raffinaderij. In de laatste zin van uw ingezonden stuk zegt u het volgende: ‘Ik ben, als een goede burger van Curaçao, ook bezorgd over de vervuiling van ons land en de gezondheid van onze mensen’. Sinds 1985 en ook de jaren daarvoor hebben wij een raffinaderij op het eiland die niet voldoet aan de doelstelling ‘clean air everywhere’. Zonder ook maar naar één cijfer te kijken is het voor een klein beetje techneut volstrekt duidelijk dat deze raffinaderij niet zou kunnen bestaan in de huidige staat in Europa of in de Verenigde Staten, hij al lang opgedoekt zou zijn of aangepast als hij in Fuik gestaan zou hebben, hij geluk heeft dat we een oostenwind hebben, de overheid dit al jaren tolereert om wat voor reden dan ook en daarbij de extra doden en zieken onder deze oostenwind op de koop toe neemt.
Gijsbertha, een voorbeeld: een paar jaar geleden zijn we overgestapt naar diesel met een laag sulfergehalte, gevolg hiervan is dat een ieder kan waarnemen dat het roken van dieselauto’s verdwenen is met uitzondering van een enkeling waar de motor van versleten is. Als de Isla nu alleen afhankelijk geweest zou zijn van het leveren van diesel met hoog sulfergehalte, dan was hij nu gesloten of aangepast. Gijsbertha, in uw allerlaatste zin zegt u: wij moeten ons allen maximaal inspannen om deze vervuiling te bestrijden. Helemaal mee eens, maar doet u daarin zelf mee?
Aan het eind van elk persbericht zou u bijvoorbeeld een persoonlijke noot kunnen geven dat u het persoonlijk hiermee niet eens bent, aangezien u ook vindt dat de Isla niet bezig is met het bestrijden van de door u genoemde vervuiling. Waarom neemt u geen afstand van het beleid van de Isla?
Hoogstwaarschijnlijk vanwege uw baan, maar stop dan met nietszeggende ingezonden stukken met uw naam daaronder. Woont u onder de rook van de Isla? De doelstelling van ons allen zou moeten zijn op zijn Engels: clean air everywhere en die is er nu niet. Blijf stil of doe mee en laat anderen de overheid overtuigen dat die nu niet bezig is met deze doelstelling.
Henk Pasman,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).